Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vraag subsidie aan vóór 1 september

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 juli 2022

Elk jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente (algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten). Aanvragen voor ‘subsidie brede regeling combinatiefuncties’ en ‘subsidie investeringsregeling basale sportvoorzieningen’ voor 2023 kunt u indienen tot 1 september. Houd er rekening mee dat wij te laat ontvangen aanvragen voor deze subsidie niet in behandeling nemen.

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen met eHerkenning! Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan en houd rekening met de tijd die u voor de aanvraag nodig heeft. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/combinatiefuncties en www.rijssen-holten.nl/basalesportvoorzieningen.