Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wethouder Erik Wessels spreekt in bij Vergadering Commissie Omgevingsvisie

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 oktober 2022
Wethouder Erik Wessels roept provincie op: ‘Laat lokaal wat lokaal kan’

Dinsdagochtend 26 oktober hebben de Statenleden van Overijssel de aanpassing van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022 behandeld. Wethouder Erik Wessels heeft tijdens deze vergadering namens de 5 gemeentes van West-Twente, de gemeentes Rijssen-Holten, Twenterand, Hellendoorn, Wierden en de Hof van Twente, zijn zorgen uitgesproken over deze plannen.

In de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening worden Provinciale regels vastgelegd over het inrichten van onze leefomgeving. Deze regels worden ook genoemd in het nog later vast te stellen Fundament van de Provincie. Door het vast stellen van deze drie de documenten leeft bij alle 5 de gemeentes het gevoel dat lokale bestaande processen worden doorkruist. Wethouder Wessels riep daarom op: “Laat lokaal wat lokaal kan en zet dat niet vooraf provinciaal vast. Geef inwoners, bedrijven, organisaties ruimte voor ruimtelijke keuzes.”

Verplichte verhouding zonne- en windenergie

Een van de onderdelen van de Omgevingsvisie en Het Fundament is een verplichte verhouding tussen zonne- en windenergie. In de actualisatie van de omgevingsvisie wordt een 60% (wind) en 40% (zon) verhouding vastgelegd. “Als gemeentes hebben we met onze inwoners en organisaties een opgave om de transitie naar duurzamer vormen van energieopwekking te realiseren. Daar werken we hard aan, maar daarbij helpt het opleggen van een 60/40 verhouding niet. Geef ons de ruimte om onze doelen, met de samenleving vorm te geven, beperk ons niet door vast te leggen hoe we dat moeten doen. Neem daarom het uitgangspunt van de 60/40 verhouding nu nog niet op in de Omgevingsvisie én het Fundament en voorkom dat het een eigen leven gaat leiden”, aldus Erik Wessels.

Weglaten kaartjes uit fundament

Een andere oproep die Wessels deed is het weglaten van kaartjes uit het fundament. “We hebben dit jaar gemerkt dat kaartjes een eigen leven gaan leiden. Kaartjes worden leidend in discussies en helpen niet om verder te komen en doelstellingen te bereiken. Geef ruimte om met inwoners, bedrijven na te denken wat waar kan. Laat kaartjes achterwege en ga met ons en onze inwoners om tafel.”