Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woningen in plaats van bedrijventerrein

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 april 2022

Op vrijdag 22 april heeft gedeputeerde Monique van Haaf met een starthandeling de sloop en de herontwikkeling van bedrijvencomplex Enkco in gang gezet. De herontwikkeling Enkco is door de gemeente en provincie Overijssel bestempeld als sleutelproject voor woningbouw. Dit betekent dat de provincie het project ondersteunt om daarmee de woningbouw te versnellen.

Het Enkcoterrein is een bedrijvencomplex, gevestigd nabij het station van Holten. De directie van Enkco heeft in goede samenwerking met de gemeente in 2018 besloten de productie van vleesgerelateerde producten te verplaatsen naar het bedrijventerrein Vletgaarsmaten en het bestaande pand te verkopen aan de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Erik Wessels is erg verheugd met de ontwikkelingen: “Sinds de aankoop van het pand is er door veel mensen gewerkt aan de transformatie van de Enkco en omgeving. Het is goed voor onze woningzoekenden dat we de transformatie van een bedrijventerrein naar een woonlocatie nu kunnen realiseren en daarbij steun krijgen van de provincie.”

Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Om de bouw van voldoende geschikte huizen te realiseren is samenwerking nodig, waarbij we als provincie meedenken én meedoen. Deze ‘Overijsselse aanpak’ werkt. Via het provinciale aanjaagteam woningbouw hebben we hier een bijdrage aan kunnen leveren en kunnen op deze locatie nu 150 woningen gebouwd worden.”

Voor meer informatie over het project kunt u verder kijken op de projectpagina.