Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ambitie Rijssen-Holten

Elke dag werken we samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partners aan de toekomst van Rijssen-Holten. Het is daarbij belangrijk om op vaste momenten koers te bepalen. Waar gaan we naartoe? En waar willen we naartoe? Met de Strategische visie 2010-2030 hebben we een eerste richting geformuleerd.

We werken als gemeente sinds 2010 via 3 pijlers:

  1. Het koesteren en versterken van de eigen identiteit
  2. Het stimuleren van het ondernemende klimaat
  3. Het versterken van noaberschap, passend bij de tijd van nu.

Met het traject Omgevingsagenda Rijssen-Holten geeft de gemeente hier nog duidelijker inhoud aan. Dat doen we samen met partijen die heel actief zijn in de ontwikkeling van Rijssen-Holten, zoals het bedrijfsleven, onderwijs, de zorg, kerken en woningcorporaties, en door inwoners te raadplegen.