Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Archief van de gemeente

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve documenten van de gemeente. Voor het bekijken van documenten neemt u contact op met het gemeentearchief.

In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf.

De archieven zijn in te zien via inventarissen. De onderstaande inventarissen zijn van uit huis digitaal in te zien via de website www.erfgoedrijssenholten.nl

 • inventaris van het oud archief der gemeente Rijssen 1619 – 1931;
 • inventaris van het archief van de gemeente Rijssen 1930 – 2000;
 • inventaris van het archief van de gemeente Holten 1811 – 1937;
 • inventaris van het archief van de gemeente Holten 1938 – 2000;
 • inventaris van het archief van de gemeente Holten 1986 – 2000. 

Registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters

Bent u geïnteresseerd in de registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters? Niet alle akten zijn openbaar. Op de website www.erfgoedrijssenholten.nl zijn de beschikbare akten vanuit huis digitaal in te zien. U kunt openbare akten meestal ook vinden op de website www.wiewaswie.nl. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

 • geboorteakten: 100 jaar
 • huwelijksakten: 75 jaar
 • overlijdensakten: 50 jaar

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Als u het gemeentearchief bezoekt, neemt u een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Een bezoek is alleen mogelijk onder toezicht van een archiefmedewerker.
 • U kunt alleen openbare stukken inzien.

Geef bij uw aanvraag zo duidelijk mogelijk welke informatie u zoekt. Bent u op zoek naar bijvoorbeeld tekeningen van een woning? Geef dan aan om welke soort tekening of document het gaat. Bijvoorbeeld een plattegrond- of bestektekening, of statische berekening. Is het ons niet duidelijk waar uw informatieverzoek over gaat, dan nemen wij contact met u op. Daarom vragen wij u uw telefoonnummer of e-mailadres door te geven. Zo kunnen wij u bij uw bezoek direct van de juiste informatie voorzien. 

Het inzien van het archief kost niets. Aan het maken van kopieën, zowel op papier als digitaal, zijn kosten verbonden. De prijzen hiervan kunnen variëren per grootte van de kopie. Ook is het mogelijk dat wij op verzoek een archiefonderzoek uitvoeren. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel bij de geldende legesverordening. U vindt de geldende legesverordening op www.officielebekendmakingen.nl. Voor gemaakte kosten ontvangt u een rekening.

Auteursrechten

Op bouw- en constructietekeningen en berekeningen zitten auteursrechten. Voor het (her)gebruiken van deze stukken heeft u toestemming nodig van degene bij wie dit auteursrecht (vaak de architect) ligt. Toestemming vragen voor hergebruik regelt u zelf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentearchief via t (0548) 85 48 54.