Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Berm- en slootbeheer Rijssen-Holten 2017 – 2027

Wegbermen hebben voornamelijk een civieltechnische en verkeerskundige functie, maar zijn over het algemeen ook zeer geschikt voor ecologisch beheer. De strak gemaaide bermen in de gemeente maken op een aantal plekken dan ook plaats voor ecologisch beheerde bermen. Dit houdt in dat er minder wordt gemaaid en dat het maaisel wordt afgevoerd, waardoor er in de berm meer ruimte komt voor variatie in plantensoorten en biodiversiteit. Hierdoor ontstaat er potentie voor kruiden en dieren die in bebouwde zones geen leefruimte meer hebben.
Daarnaast dragen ecologische bermen en sloten bij aan een hoge natuur- en landschapsbeleving en geven ze een betere ondersteuning aan de wegconstructie.

Meer informatie over het ecologisch bermbeheer in de gemeente vindt u in het berm- en slootbeheerplan Rijssen-Holten 2017-2027.