Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Euregio

De Euregio stimuleert de samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Doel is de economische kracht en levenskwaliteit te verhogen én de integratie van het grensgebied te verbeteren. Gemeente Rijssen-Holten maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.

Wilt u ook grenzeloos samenwerken? Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met grote subsidiebedragen.

Internationale contacten leggen

Wilt u ook samenwerken met personen die in het Duitse deel van de Euregio werken? Als u een idee hebt voor een project waarmee u mensen van beide kanten van de grens met elkaar in contact brengt, kunt u een aanvraag voor een project indienen
waarvoor u een financiële bijdrage van € 750,- kunt krijgen.

Initiatieven en projecten

Evenementen die in de regel 1 dag duren, kunnen worden
ondersteund met een vast bedrag van € 750,-. Voor
andere initiatieven of projecten in het KPF (Kleinprojectenfonds) is financiering van maximaal
€ 25.000,- mogelijk. Thema’s zijn: educatie, overheid, gezondheid en burgers onderling.

Intensieve samenwerking

Projecten uit verschillende sectoren in de grensregio worden met deze middelen gesubsidieerd. Zoals in de gezondheidszorg, hightech en op de arbeidsmarkt. Partners aan beide kanten van de grens voeren de
projecten gezamenlijk uit, waarbij kennisuitwisseling en (organisatorische) afstemming noodzakelijk is.