Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woningbouwcorporaties

In Rijssen-Holten zijn 2 woningbouwcorporaties actief: De Goede Woning en Viverion. Zij zorgen voor de verhuur van de sociale huurwoningen in Rijssen en Holten.

Prestatieafspraken

In de Woningwet staat dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken. Hoe deze 3 partijen samenwerken, ligt vast in de Kaderprestatieafspraken. Over de uitvoering van de samenwerking maken de 3 partijen jaarlijks afspraken en leggen dat vast in de prestatieafspraken.

De afspraken gaan over de doelstellingen en de inspanningen van de woningcorporaties om te zorgen voor genoeg en goede huurwoningen in de gemeente. De prestatieafspraken zijn bedoeld om de samenwerking tussen de 3 partijen goed vorm te geven en om de kwaliteit van de volkshuisvesting te bespreken. Daarbij is niet alleen aandacht voor het ruimtelijk domein, maar ook voor het sociaal domein met oog voor diverse doelgroepen. De acties zijn zo helder mogelijk geformuleerd inclusief resultaten en effecten.

Wat staat er onder andere in de prestatieafspraken?

  • Afspraken over bouw en beheer van sociale huurwoningen (thema beschikbaarheid)
  • Afspraken over kwaliteit en wooncomfort van deze woningen (thema duurzaamheid)
  • Afspraken over betaalbaarheid en leefbaarheid

De afspraken voor 2024 zijn vastgelegd in het activiteitenoverzicht.