Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GroenLinks-PvdA

De fractie van GroenLinks-PvdA in de hal van het gemeentehuis, met van links naar rechts: Rob Meijerink, Loes ter Harmsel-van Lingen.
Fractie GroenLinks-PvdA

Algemene informatie

Wij geloven dat we de inwoners van Rijssen-Holten kunnen vertegenwoordigen vanuit een sociaal oogpunt. Het is van wezenlijk belang dat wij naar elkaar blijven omzien.
Het gaat volgens ons om de vraag of de toekomst er vooral een is van ons allen gezamenlijk of ieder voor zich. En zoals zo vaak kiest de PvdA ervoor om het samen te doen.
Ons uitgangspunt is een samenleving waarin een ieder op zijn eigen manier kan en wil werken, leren en ontspannen. Maar waar ieder ook een taak heeft om te zorgen en wensen te verwezenlijken, niet alleen voor zichzelf maar ook voor een ander.

“Wij investeren liever in mensen dan in beton”. Hiermee blijven wij duidelijk maken dat wij het belang van mensen voorop zetten. De PvdA Rijssen-Holten zal zich daarom blijven inzetten voor:

  • Jeugd
  • Ouderen
  • Minima
  • Cultuur
  • Sport
  • Natuur en milieu

Rob Meijerink

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA