Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CDA

De fractie van het CDA in de hal van het gemeentehuis, met van links naar rechts: Gabriël Basmaci, Rindert Ekhart, Henk Nijkamp.
Fractie CDA

Algemene informatie

Rijssen-Holten: een betrokken samenleving verdient een daadkrachtig bestuur!

Het CDA staat voor een betrokken samenleving, waarin mensen, maatschappelijke organisaties en overheden hun verantwoordelijkheid nemen. We staan voor een bestuur dat rekening houdt met toekomstige generaties, solidair is met zwakkeren en initiatieven vanuit de mensen zelf wil stimuleren.

Als CDA willen we daadkrachtig besturen. Politiek is het maken van keuzes die het algemeen belang dienen. De gemeente verdient een bestuur dat beslissingen neemt die de ondernemende samenleving van Rijssen-Holten ten goede komen. Rijssen-Holten verdient een partij die in gesprek gaat, argumenteert en belangen afweegt. Het CDA is die partij!

Coalitie

Deze partij maakt deel uit van de coalitie.

Leden CDA

Rindert Ekhart

Fractievoorzitter CDA