Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact raads- en commissieleden

Als u een fractie wilt spreken over bijvoorbeeld een plan, voorstel of agendapunt, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. U kunt bij de fracties terecht op de donderdagavond in de week voordat de commissievergaderingen plaatsvinden. Kijk voor meer informatie in het Vergaderschema. Wilt u een fractie bezoeken, dan kunt u vooraf contact opnemen met de fractiesecretaris:

De contactgegevens van de raadsleden zijn ook op deze site beschikbaar, u kunt een raadslid bellen of mailen met uw vragen of suggesties.
Om in contact te komen met raads- en commissieleden kunt u ook een openbare raads- of commissievergadering bezoeken. Voorafgaand aan de vergadering is er koffie en thee in de hal van het gemeentehuis en kunt u eenvoudig met een raads- of commissielid in gesprek komen. Ook na afloop van een vergadering is er de mogelijkheid om een raads- of commissielid nog even aan te spreken.