Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cultuur Advies Raad

Kunst en cultuur in onze gemeente

Kunst en cultuur zijn goed voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Het verhoogt het zelfbewustzijn en versterkt de verbeeldingskracht. Kunst en cultuur inspireren en bevorderen de kwaliteit van leven. Actieve en passieve deelname aan het culturele leven is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing van mensen, voor de ontwikkeling van talent, zelfvertrouwen, reflectie en kritisch vermogen. Daarbij zijn leeftijd of achtergrond niet van belang. Kunst en Cultuur verrijken het leven van mensen.

Kunst en cultuur verstevigen niet alleen de persoonlijke identiteit, maar ook de identiteit van de gemeenschap in Rijssen, in Holten en in de buurtschappen en maken de gemeente aantrekkelijk voor zowel inwoners als toeristen. Mensen willen immers graag wonen en recreëren waar iets te beleven valt. Het culturele aanbod is daarom mede bepalend voor het vestigingsklimaat, zowel voor individuen als voor bedrijven. Een goed cultureel aanbod levert een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid, de levendigheid en het levensgenot. Kunst en cultuur zijn de voedingsbodem voor creativiteit, groei, sociale samenhang en talentontwikkeling. In onze gemeente zijn zingeving, respect voor diversiteit en eigenheid, samenwerking en verbinding daarbij sleutelwoorden.

Cultuur Adviesraad Rijssen-Holten

De Cultuur Advies Raad (CAR) is formeel door het college van burgemeester ingesteld omdat zij burgerparticipatie willen stimuleren en zo ook inwoners en instellingen uit de gemeente willen betrekken bij het Cultuurbeleid. De CAR is een adviesraad die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over aanvragen op basis van het Cultuurbudget en het te voeren beleid op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Rijssen-Holten. Wat de CAR precies kan en mag, is vastgelegd in het Reglement Cultuur Advies Raad Rijssen-Holten dat de instelling, de samenstelling, de taken en bevoegdheden van de adviesraad regelt.

De CAR is samengesteld uit personen uit Rijssen-Holten die betrokken zijn bij het culturele werkveld, zoals bijvoorbeeld muziek, dans, literatuur, toneel, theater, erfgoed, beeldende kunst en media. De CAR bestaat uit tenminste 7 leden, te weten een onafhankelijk voorzitter, tenminste 3 leden uit Rijssen en tenminste 3 leden uit Holten, waarbij het uitgangspunt is dat de leden gelijkelijk verdeeld zijn over de kernen. De CAR wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerker kunst en cultuur van de gemeente Rijssen-Holten.

Leden adviesraad

De CAR bestaat momenteel uit 7 leden en een onafhankelijk voorzitter:

Sandra Hofmeijer, onafhankelijk voorzittersandrahofmeijer@hotmail.com
Gertjan ter Harmsel, Rijssengertjan@terharmsel.nl
Gerrit Dannenberg, Rijssendannenberg@twenthetekst.nl
Elbert Dijkgraaf, Rijssenelbert.dijkgraaf@concepts.nl
Erik Rensen, Dijkerhoekerik@beeldman.nl
Susan Bronsvoort, Holtens.bronsvoort@gmail.com
Marike Minnema, Holtenmarikeminnema@yahoo.com
Ben Prins, Rijsseninfo@benprinspmc.com

Vragen?

Heeft u opmerkingen of aandachtspunten, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Mw. M.J. (Martien) Sarink. Zij is telefonisch bereikbaar door te bellen naar (0548) 85 44 15. U kunt haar ook een e-mail sturen: m.sarink@rijssen-holten.nl.