Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Betalingsregeling of kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Kunt u de gemeentebelasting niet of niet in 1 keer betalen? Dan kunt u betalen met een automatische incasso of een betalingsregeling of kwijtschelding bij ons aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag.

Automatische incasso

Met automatische incasso schrijven we de belasting automatisch van uw rekening af. Dit gebeurt in 10 termijnen, van februari tot en met november. U betaalt het bedrag dan dus niet in 1 keer. Om te betalen met automatische incasso moet de persoon die de belastingen op naam heeft staan, de gemeente toestemming (machtiging) geven. Dit kan via het digitale formulier.

Heeft u vragen over de automatische incasso, neem dan contact op via (0548) 85 47 21.

Betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke heffingen niet in 2 termijnen betalen en is automatische incasso van uw bankrekeningnummer is ook niet mogelijk? Vraag dan een betalingsregeling aan. Dit kan telefonisch bij 1 van de medewerkers van Financiën via (0548) 85 44 99.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke heffingen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de belasting dan niet te betalen of maar gedeeltelijk te betalen. Wij houden rekening met uw inkomen, het saldo op uw rekening en de waarde van bijvoorbeeld uw auto of koopwoning. U kunt de kwijtschelding digitaal aanvragen.

Lukt het niet digitaal aanvragen niet? Neem dan telefonisch contact op via (0548) 85 48 05. Bent u bewindvoerder, dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek per mail opvragen. Stuur uw verzoek naar belastingen@rijssen-holten.nl.

Let op

  • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen van de gemeentelijke heffingen die geen relatie hebben met een bedrijf.

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u zich melden bij de Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via (0548) 36 27 55.

Als u de aanslag niet op tijd betaalt, brengen wij kosten in rekening:

  • Aanmaningskosten minimaal € 8,-
  • Dwangbevelkosten minimaal € 45,-

U krijgt eerst een herinnering om de rekening te betalen, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Daarna ontvangt u een aanmaning. U kunt dan de aanslag en de aanmaningskosten binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning alsnog betalen. Als u niet reageert op de aanmaning versturen wij een dwangbevel. U krijgt dan de belastingdeurwaarder op bezoek. Dit geldt ook voor de niet betaalde aanmaningskosten. Het is dus belangrijk dat u op tijd betaalt of een betalingsregeling of kwijtschelding aanvraagt.