Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diverse belastingen

Naast de onroerendezaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing, heft de gemeente Rijssen-Holten jaarlijks ook honden-, toeristen- en forensenbelasting.

Hondenbelasting

Hondeneigenaren die binnen het belastinggebied wonen betalen hondenbelasting. Woont u buiten het belastinggebied? Dan hoeft u geen hondenbelasting te betalen. Hoeveel hondenbelasting u betaalt hangt af van het aantal honden dat u heeft.

 • Eerste hond: € 39,50,-
 • Elke volgende hond: € 58,-
 • Kenneltarief: € 97,50,-

Toeristenbelasting

U betaalt toeristenbelasting als u kamer of kampeerruimte verhuurt aan toeristen of andere bezoekers aan de gemeente. De verblijfbieder houdt het aantal overnachtingen bij in een nachtregister en verstrekt deze op verzoek aan de gemeente. Als u een digitaal nachtregister wilt ontvangen kunt u mailen naar belastingen@rijssen-holten.nl.

 • Per persoon, per nacht: € 0,85

Forensenbelasting

U betaalt mogelijk forensenbelasting als u een tweede huis heeft. Een tweede huis wordt omschreven als een gemeubileerde woning die u tijdens een belastingjaar meer dan 90 dagen ter beschikking heeft voor uzelf of uw gezin.
U betaalt de belasting aan de gemeente waarin uw tweede huis staat.

De aanslagen worden eerst via een voorlopige aanslag opgelegd. Na afloop van het jaar, wanneer de werkelijke aantallen overnachtingen bekend zijn, worden de definitieve aanslagen opgelegd. U betaalt de toeristenbelasting aan de gemeente. U mag dit bedrag aan de gast doorberekenen.

We helpen u graag verder. Bel hiervoor met een van de medewerkers van Belastingen, telefoonnummer (0548) 854 805.

Lukt het u niet telefonisch contact te krijgen met een van de medewerkers van Belastingen? Mail dan uw vraag naar belastingen@rijssen-holten.nl. Vermeld in uw mail naast de vraag ook uw naam, telefoonnummer en aanslagnummer.

Koopt u in de loop van het jaar een hond? Doe dan binnen 2 weken aangifte van uw nieuwe hond. Maak hiervoor gebruik van het digitale formulier bovenaan deze pagina. Voor de resterende volle maanden ontvangt u een aanslag.
Voorbeeld: schaft u een hond aan in maart van dit jaar, dan ontvangt u een aanslag hondenbelasting voor de maanden april tot en met december van dit jaar.

U betaalt geen hondenbelasting over de resterende aantal maanden in het belastingjaar als u in de loop van het jaar afstand doet van uw hond, of als uw hond overlijdt. Meld u uw hond af binnen 6 weken na de aanslagoplegging, dan geldt geen bewijslast voor het belastingjaar zelf. Wel voor eerdere belastingjaren. U krijgt alleen ontheffing over het lopende belastingjaar, behalve als u schriftelijk bewijst dat al eerder afstand heeft gedaan van de hond.

U betaalt geen belasting voor:

 • honden die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;
 • honden die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;
 • honden boven het getal van 2 die verblijven in een hondenasiel;
 • honden die uitsluitend ter verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
 • honden die jonger zijn dan 3 maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;
 • honden waarvan de houder woonachtig is in het buitengebied. Bekijk hiervoor de kaart van het hondenbelastinggebied Rijssen en het hondenbelastinggebied Holten.

Bent u het niet eens met de heffing? Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de medewerkers van Belastingen via (0548) 854 805 of belastingen@rijssen-holten.nl. Bent u er met een van onze medewerkers niet uitgekomen en wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag of beschikking bezwaar maken.

Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de vermelde datum op de aanslag stuurt aan de gemeente Rijssen-Holten, ter attentie van de medewerker gemeentelijk heffingen. Vermeld in ieder geval:

 • naam en adres;
 • datum van het bezwaarschrift;
 • waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening;
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.