Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De gemeente heft verschillende soorten belastingen. Bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing. 

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u het afval nooit meegeeft. 

 • Eenpersoonshuishoudens: € 161,-
 • Meerpersoonshuishoudens: € 213,-

Rioolheffing

Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruikmaakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhouden we de gemeentelijke riolering.

 • Voor afvalwater van 500m3 of minder: € 164,-

Voor elke volgende eenheid van 100m3 afvalwater:

 • Per eenheid boven de 500 tot en met 5000m3: € 86,42
 • Per eenheid boven de 5000 tot en met 10.000m3: € 71,08
 • Per eenheid boven de 10.000m3: € 33,93

Ik wil de aanslag digitaal ontvangen

Als u de gemeentelijke aanslag digitaal wilt ontvangen kunt u zich aanmelden op MijnOverheid. Via MijnOverheid ontvangt u dan de aanslag met de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing.

U kunt de gemeentelijke heffingen automatisch laten afschrijven van uw rekening. Hiervoor geeft u de gemeente een doorlopende machtiging. Het is belangrijk dat de machtiging wordt afgegeven door de persoon die de aanslag gemeentelijke heffingen op naam heeft staan. 

Ik wil een machtiging afgeven, wijzigen of intrekken 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag te doen. Neem hiervoor contact op via (0548) 854 499 of belastingen@rijssen-holten.nl.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding vindt u in de toelichting verzoekformulier kwijtschelding.

Ik wil kwijtschelding aanvragen

Bent u het niet eens met de heffing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de medewerkers van Belastingen via (0548) 854 805 of belastingen@rijssen-holten.nl. Bent u er met een van onze medewerkers niet uitgekomen en wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag of beschikking bezwaar maken. Ik wil digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de vermelde datum op de aanslag stuurt aan de gemeente Rijssen-Holten, ter attentie van de medewerker gemeentelijk heffingen. Vermeld in ieder geval:

 • naam en adres;
 • datum van het bezwaarschrift;
 • waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening;
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.