Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De gemeente heft jaarlijks verschillende soorten belastingen. Bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing. 

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u het afval nooit meegeeft. 

 • Eenpersoonshuishoudens: € 166,-
 • Meerpersoonshuishoudens: € 217,-

Rioolheffing

Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruikmaakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhouden we de gemeentelijke riolering.

 • Voor afvalwater van 500m3 of minder: € 172,-

Voor elke volgende eenheid van 100m3 afvalwater:

 • Per eenheid boven de 500 tot en met 5000m3: € 90,64
 • Per eenheid boven de 5000 tot en met 10.000m3: € 74,55
 • Per eenheid boven de 10.000m3: € 35,59

De aanslag digitaal ontvangen

Als u de gemeentelijke aanslag digitaal wilt ontvangen kunt u zich aanmelden op MijnOverheid. Via MijnOverheid ontvangt u dan de aanslag met de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing.

U kunt de gemeentelijke heffingen automatisch laten afschrijven van uw rekening. Hiervoor geeft u de gemeente een doorlopende machtiging. Het is belangrijk dat de machtiging wordt afgegeven door de persoon die de aanslag gemeentelijke heffingen op naam heeft staan. 

Kiest u voor automatische incasso? Dan schrijft de gemeente het bedrag af in 10 termijnen, van februari tot en met november.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag te doen. Neem hiervoor contact op via (0548) 854 499 of findebiteur@rijssen-holten.nl.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding vindt u in de toelichting verzoekformulier kwijtschelding.

Kwijtschelding aanvragen (DigiD)

Bent u het niet eens met de heffing? Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de medewerkers van Belastingen via (0548) 854 805 of belastingen@rijssen-holten.nl. Bent u er met een van onze medewerkers niet uitgekomen en wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag of beschikking bezwaar maken.

Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de vermelde datum op de aanslag stuurt aan de gemeente Rijssen-Holten, ter attentie van de medewerker gemeentelijk heffingen. Vermeld in ieder geval:

 • naam en adres;
 • datum van het bezwaarschrift;
 • waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening;
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.