Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hondenbelasting

Hondeneigenaren die binnen het belastinggebied wonen betalen hondenbelasting. Woont u buiten het belastinggebied Rijssen of Holten? Dan hoeft u geen hondenbelasting te betalen. Hoeveel hondenbelasting u betaalt hangt af van het aantal honden dat u heeft.

De hoogte van de hondenbelasting is:

 • Eerste hond: € 25,50
 • Elke volgende hond: € 38,-
 • Kenneltarief: € 63,50

Een hond aan- of afmelden

Koopt u in de loop van het jaar een hond? Doe dan binnen 2 weken aangifte van uw nieuwe hond. Voor de resterende volle maanden ontvangt u een aanslag. Voorbeeld: schaft u een hond aan in maart van dit jaar, dan ontvangt u een aanslag hondenbelasting voor de maanden april tot en met december van dit jaar.

U betaalt geen hondenbelasting over de resterende aantal maanden in het belastingjaar als u in de loop van het jaar afstand doet van uw hond, of als uw hond overlijdt. Meld u uw hond af binnen 6 weken na de aanslagoplegging, dan geldt geen bewijslast voor het belastingjaar zelf. Wel voor eerdere belastingjaren. U krijgt alleen ontheffing over het lopende belastingjaar, behalve als u schriftelijk bewijst dat u al eerder afstand heeft gedaan van de hond.

Uw hond aan- of afmelden kan via het digitale formulier.

U betaalt geen belasting voor:

 • honden die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond voor een blind persoon;
 • honden die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond voor een gehandicapt persoon;
 • honden (meer dan 2) die verblijven in een hondenasiel;
 • honden die alleen voor de verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting (zie artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren);
 • honden die jonger zijn dan 3 maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;
 • honden waarvan de houder woont in het buitengebied. Bekijk hiervoor de kaart van het hondenbelastinggebied Rijssen en het hondenbelastinggebied Holten.

Bent u het niet eens met uw aanslag hondenbelasting? Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de medewerkers van Belastingen via (0548) 85 48 05 of belastingen@rijssen-holten.nl.

U kunt schriftelijk bezwaar maken. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum op de aanslag stuurt aan de heffingsambtenaar van de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Vermeld in ieder geval:

 • naam en adres;
 • datum van het bezwaarschrift;
 • waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening;
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.