Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energieverzilverlening

U heeft een huis met overwaarde en wilt deze woning verduurzamen of levensloopbestendig maken. Maar wilt of kunt u hier geen eigen geld voor gebruiken? Misschien kunt u gebruik maken van de Energieverzilverlening. Dit is een hypothecaire lening waarmee u de duurzame maatregelen betaalt. De overwaarde moet voldoende zijn voor het leenbedrag, plus de rente. Over het leenbedrag wordt wel rente berekend, maar u hoeft niets af te lossen. Uw maandlasten blijven hetzelfde. Als u uw huis verkoopt, betaalt u het bedrag (inclusief rente) terug. De looptijd van de lening is 75 jaar. U betaalt 1,7% rente.

Goed om te weten

 • U sluit deze lening af bij de notaris, de eenmalige afsluitkosten worden van het leenbedrag afgetrokken. U betaalt geen boete als u deze lening helemaal of deels, eerder aflost.
 • De SVn verstrekt de energielening namens de gemeente. Om de lening aan te vragen, heeft u eerst een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. De SVn controleert zelf altijd nog uw financiële situatie.
 • Het geleende geld staat trouwens niet op uw eigen rekening, maar wordt bewaard in een speciaal bouwdepot. Als u een rekening krijgt, betaalt de SVn het bedrijf vanuit uw bouwdepot.
 • Wellicht komt u ook in aanmerking voor één van de landelijke subsidies. Kijk dan op de pagina voor subsidies en financiële regelingen verduurzaming.
 • Komt u bij de verduurzaming van uw huis asbest tegen? De gemeente Rijssen-Holten heeft een subsidie voor het verwijderen van asbest. Misschien kunt u hier ook gebruik van maken.

Kunt of wilt u geen overwaarde van uw huis inzetten?

Misschien is de Energielening of Energielening tot 120% van het sociaal minimum dan iets voor u.

Zo vraagt u een toewijzingsbrief voor een Energieverzilverlening aan:

 • Via het online formulier. U vult dit in met DigiD. 
 • Na akkoord van de gemeente vraagt u vervolgens de Energielening aan bij Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Doe dit binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzingsbrief. Daarna is de toewijzingsbrief niet meer geldig
 • Het SVn verstrekt de Energieverzilverlening namens de gemeente.

 • Minimale leeftijd aanvrager(s) is minimaal 56 jaar en kent geen maximum leeftijd. 
 • Leenbedrag: minimaal € 2.500, maximaal € 50.000
 • De Energieverzilverlening is niet meer dan 80% van de WOZ-waarde of getaxeerde waarde van het onderpand (uw woning). De SVn controleert dit nog nadat u met de toewijzingsbrief de lening bij hen aanvraagt.
 • Bij de aanvraag stuurt u een offerte mee en geeft u aan wat de planning van de werkzaamheden is.
 • U hoeft niet maandelijks af te lossen. Dus de lening heeft geen effect op uw maandelijkse uitgaven. U mag wel aflossen, minimaal € 250. Dat is boetevrij. Lost u niet af, dan betreft het een oplopende schuld, de rente (vaststaand) wordt jaarlijks bij de hoofdsom opgeteld. Aflossen doet u aan het eind van de looptijd (75 jr.) of bij verkoop woning of overlijden van de langstlevende.
 • U kunt geen geld lenen voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd / ten tijde van de aanvraag worden uitgevoerd
 • Het bouwdepot blijft 12 maanden bestaan. Eventueel te verlengen met nog eens 12 maanden. Na uiterlijk 24 maanden wordt het bouwdepot opgeheven. Of eerder als al het budget is gebruikt en/of de verbouwing klaar is. Geld dat dan nog in het bouwdepot zit, wordt gebruikt om de schuld (deels) af te lossen.
 • Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Wilt u weten hoe u de Energieverzilverlening aan kunt vragen? Kijk dan op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer informatie over de voorwaarden voor het verlenen van de Energielening vindt u in de Verordening Energielening Rijssen-Holten en Energie Verzilverlening Rijssen-Holten.

Energiebesparende maatregelen

Tot de maatregelen zoals bedoeld in de verordening Energielening Rijssen-Holten behoren in ieder geval:

 • Dakisolatie. Bijkomende werkzaamheden als het vervangen van de dakbedekking mag u ook meefinancieren. Het bouwen van een dakkapel niet. 
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Isolatieglas (HR++ of HR+++). Bijkomende werkzaamheden als het vervangen van de kozijnen mag u ook meefinancieren. Deze moeten wel voldoende isoleren. Dat is bij een houten of kunststof kozijn altijd het geval. Een aluminium kozijn mag een maximale Ug-waarde hebben van 2,4 W/M²K
 • Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)
 • Warmtepompsysteem (alleen installaties die voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in aanmerking komen)
 • Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)
 • WTW voor ventilatie
 • Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie). Bijkomende werkzaamheden als het verzwaren van de meterkast mag u ook meefinancieren.
 • Zonnecollectoren / Zonneboiler
 • LTV (Lage temperatuur verwarming)
 • Douche WTW
 • Vraag- / Druk- / CO₂ gestuurde ventilatieroosters
 • Groendak
 • Laadpalen
 • Asbestverwijdering; alleen als dit in combinatie met dakisolatie en/of het plaatsen van zonnepanelen op dak nodig is. Voor het verwijderen van asbest zijn er ook nog andere regelingen
  • Doe-het-zelf-regeling: voor max.35 m² te verwijderen asbest
  • Vierkante-meter-regeling; € 5 per m²
  • Asbestmaatwerklening
  • Asbestverzilverlening. 

Meer informatie en voorwaarden voor het verwijderen van asbest leest u op de pagina subsidies en financiële regelingen asbestsanering.

Ook andere maatregelen die volgens het college aantoonbaar bijdragen aan het verduurzamen van de woning komen in aanmerking. Let op; voor een thuisaccu /-batterij kunt u geen geld lenen, omdat:

 • u er geen energie mee bespaart
 • het energienetwerk er te weinig mee wordt ontlast
 • de productie van dit product te veel grondstoffen en energie vraagt en daarmee milieuonvriendelijk is.

Levensloopbestendige maatregelen

Tot de maatregelen zoals bedoeld in de verordening Energielening Rijssen-Holten behoren in ieder geval:

 • Het beter toegankelijk maken van badkamer/toilet/slaapkamer/woonkamer/keuken.
 • Het realiseren van een echte nultredenwoning door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren bij een
 • Het verbouwen van de woning waardoor de maatvoering van woonkamer/slaapkamer/keuken/badkamer/toilet gaan voldoen aan de eisen om rolstoeltoegankelijk te zijn en ook de toegankelijkheid van de woning
 • Technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (domotica).
 • De bestaande woning geschikt maken voor mantelzorg (inclusief plaatsing van een tijdelijke mantelzorgunit).

Andere maatregelen die bijdragen aan het levensloopbestendig maken van de woning en hieraan kunnen worden gelijkgesteld worden ter beoordeling aan het college voorgelegd.

Mag ik het leenbedrag tussentijds ophogen?

U kunt de lening niet tussentijds verhogen. Maar u kunt wel een 2de lening aanvragen. De krediettoets van de SVn bepaalt of u die 2de lening ook echt krijgt. Het totale bedrag dat u aanvraagt mag niet hoger dan € 50.000 zijn.

Waarom moet ik (een) offerte(s) meesturen?

We hebben voor het maken van de toewijzingsbrief de offerte(s) nodig. Zo kunnen we zien dat het bedrag dat u aanvraagt, klopt met de kosten die u gaat maken. U mag wel iets meer lenen dan op de offerte staat, bijvoorbeeld voor onverwachte extra kosten.

Hoe lang duurt het voor ik een lening heb?

Als de gemeente al uw gegevens heeft gekregen, sturen wij binnen een week een toewijzingsbrief. De SVn heeft, als u alle informatie goed aanlevert, meestal maximaal 2 weken nodig om u een offerte voor een lening te sturen.

Mijn offerte is nog maar even geldig en ik heb nog geen lening, wat nu?

Een offerte is vaak maar korte tijd geldig. Soms duurt het aanvragen van de lening langer dan dat de offerte geldig is. Overleg dan met het bedrijf of u de offerte kunt verlengen en/of spreek af dat als u geen lening krijgt, de opdracht aan het bedrijf ook niet doorgaat.

Mag ik geld lenen voor een pelletkachel?

Als u een pelletkachel koopt, hoeft u uw huis niet meer met gas te verwarmen. En dat is wat we graag willen. Maar er is twijfel of een pelletkachel wel echt duurzaam is. Zo zijn pellets die van ver komen en/of van niet duurzaam materiaal zijn gemaakt, eigenlijk niet veel beter voor het klimaat dan aardgas. Daarnaast komt er bij het verbranden van pellets veel fijnstof in de lucht. En dat zorgt er weer voor dat (veel) mensen last krijgen van hun longen. Landelijk is er om die reden al een tijdje geen subsidie meer voor hout- of pelletkachels. U kunt voor dit soort kachels ook geen geld lenen met onze energie(verzilver-)lening.

Mag ik geld lenen voor een cv-ketel?

Nee. Een nieuwe cv-ketel zal vergeleken met een oude cv-ketel zeker wel iets besparen, maar zo’n ketel is geen nieuwe oplossing. Het is alleen betere vorm van iets dat u al had. U kunt wél geld lenen voor een hybride warmtepomp die u bij de cv-ketel plaatst.

Mag ik geld lenen voor een airco?

Airco’s vallen ook onder de lening, maar alleen als u ze ook gebruikt voor het verwarmen van uw huis. Voor airco’ s die alleen koelen, kunt u geen geld lenen. Let op: de landelijke overheid geeft helemaal geen subsidie voor airco’s.

Mag ik geld lenen voor het laten weghalen van asbest?

Als u asbest moet weghalen omdat u het dak gaat isoleren en/of zonnepanelen op dak plaatst, mag u de kosten wel meenemen in de lening. Als u alleen maar asbest laat weghalen, dan mag u daar geen geld voor lenen. Het is namelijk geen maatregel waarmee u energie bespaart.

Mag ik geld lenen voor nieuwe kozijnen?

Ja, als u óók het glas laat vervangen door goed isolerend glas, HR++ of HR+++. Vervangt u alleen de kozijnen, dan kunt geen geld lenen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Monique Tijhof of Nathalie Thoonsen via (0548) 85 48 54 of per e-mail: duurzaam@rijssen-holten.nl