Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energieverzilverlening

U heeft een huis met overwaarde en wilt deze woning verduurzamen of levensloopbestendig maken. Maar u wilt of kunt hier geen eigen geld voor gebruiken? Misschien kunt u gebruik maken van de Energieverzilverlening. Dit is een hypothecaire lening waarmee u de duurzame maatregelen betaalt. De overwaarde moet voldoende zijn voor het leenbedrag, plus de rente. Over het leenbedrag wordt wel rente berekend, maar u hoeft niets af te lossen. Uw maandlasten blijven hetzelfde. Als u uw huis verkoopt, betaalt u het bedrag (inclusief rente) terug. De looptijd van de lening is 75 jaar. U betaalt 1,7% rente.

U sluit deze lening af bij de notaris, de eenmalige afsluitkosten worden van het leenbedrag afgetrokken. U betaalt geen boete als u deze lening helemaal of deels, eerder aflost.

De SVn verstrekt de energielening namens de gemeente. Om de lening aan te vragen, heeft u eerst een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. De SVn controleert zelf altijd nog uw financiële situatie.

Het geleende geld staat trouwens niet op uw eigen rekening, maar wordt bewaard in een speciaal bouwdepot. Als u een rekening krijgt, betaalt de SVn het bedrijf vanuit uw bouwdepot.

Kunt of wilt u geen overwaarde van uw huis inzetten?

Misschien is de Energielening of Energielening tot 120% van het sociaal minimum iets voor u? Wellicht komt u ook in aanmerking voor één van de landelijke subsidies. Kijk dan op de pagina voor subsidies en financiële regelingen verduurzaming.

Zo vraagt u een toewijzingsbrief voor een Energieverzilverlening aan:

 • U kunt binnenkort het online formulier hier invullen via DigiD. Tot die tijd kunt u een mail sturen naar duurzaam@rijssen-holten.nl
 • Na akkoord van de gemeente vraagt u vervolgens de Energielening aan bij Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Doe dit binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzingsbrief. Daarna is de toewijzingsbrief niet meer geldig
 • Het SVn verstrekt de Energieverzilverlening namens de gemeente.

 • Minimale leeftijd aanvrager(s) is minimaal 56 jaar en kent geen maximum leeftijd. 
 • Leenbedrag: minimaal € 2.500, maximaal € 50.000
 • De Energieverzilverlening is niet meer dan 80% van de WOZ-waarde of getaxeerde waarde van het onderpand (uw woning). De SVn controleert dit nog nadat u met de toewijzingsbrief de lening bij hen aanvraagt.
 • Bij de aanvraag geeft u aan welke maatregelen u laat uitvoeren, hoeveel ze kosten en wat de planning van de werkzaamheden is.
 • U hoeft niet maandelijks af te lossen. Dus de lening heeft geen effect op uw maandelijkse uitgaven. U mag wel aflossen, minimaal € 250. Dat is boetevrij. Lost u niet af, dan betreft het een oplopende schuld, de rente (vaststaand) wordt jaarlijks bij de hoofdsom opgeteld. Aflossen doet u aan het eind van de looptijd (75 jr.) of bij verkoop woning of overlijden van de langstlevende.
 • U kunt geen geld lenen voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd / ten tijde van de aanvraag worden uitgevoerd
 • Het bouwdepot blijft 12 maanden bestaan. Eventueel te verlengen met nog eens 12 maanden. Na uiterlijk 24 maanden wordt het bouwdepot opgeheven. Of eerder als al het budget is gebruikt en/of de verbouwing klaar is. Geld dat dan nog in het bouwdepot zit, wordt gebruikt om de schuld (deels) af te lossen.
 • Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Wilt u weten hoe u de Energieverzilverlening aan kunt vragen? Kijk dan op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer informatie over de voorwaarden voor het verlenen van de Energielening vindt u in de Verordening Energielening Rijssen-Holten en Energie Verzilverlening Rijssen-Holten 

Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de duurzaamheidsmaatregelen zoals bedoeld in de verordening Energieverzilverlening Rijssen-Holten behoren in ieder geval:

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Isolatieglas (HR++ of HR+++)
 • Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)
 • Warmtepompsysteem (alleen installaties die voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in aanmerking komen)
 • Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)
 • WTW voor ventilatie
 • Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)
 • Zonnecollectoren / Zonneboiler
 • LTV (Lage temperatuur verwarming)
 • Douche WTW
 • Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters
 • Groen dak
 • Laadpalen

Ook andere duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan het verduurzamen van de woning komen in aanmerking.

Levensloopbestendige maatregelen

Tot de levensloopbestendige maatregelen zoals bedoeld in de verordening Energieverzilverlening Rijssen-Holten behoren in ieder geval:

 • Het beter toegankelijk maken van badkamer/toilet/slaapkamer/woonkamer/keuken.
 • Het realiseren van een echte nultredenwoning door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren bij een
 • Het verbouwen van de woning waardoor de maatvoering van woonkamer/slaapkamer/keuken/badkamer/toilet gaan voldoen aan de eisen om rolstoeltoegankelijk te zijn en ook de toegankelijkheid van de woning
 • Technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (domotica).
 • De bestaande woning geschikt maken voor mantelzorg (inclusief plaatsing van een tijdelijke mantelzorgunit).

Andere maatregelen die bijdragen aan het levensloopbestendig maken van de woning en hieraan kunnen worden gelijkgesteld worden ter beoordeling aan het college voorgelegd.