Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verzilverlening

Met de verzilverlening gebruikt u de overwaarde van uw woning voor het aanpassen van uw huis, zodat u zo lang mogelijk comfortabel en veilig thuis kunt blijven wonen. U sluit de lening af bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Vraag de verzilverlening aan met het digitale formulier.

U vindt de algemene voorwaarden van de Verzilverlening op de website van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). 

De belangrijkste aanvullende voorwaarden voor de gemeente Rijssen-Holten zijn:

  • Op het moment dat u de aanvraag indient moet uw leeftijd minimaal 10 jaar jonger zijn dan de op dat moment voor u geldende wettelijke AOW-leeftijd.
  • U kunt de Verzilverlening betalen (overwaarde).
  • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden waarvoor u de Verzilverlening aanvraagt.

Binnen de kaders van SVn bepalen we welke maatregelen u kunt financieren. Naast het levensloopbestendig maken van de woning (basis van de blijverslening) kunt u de woning ook opknappen, verduurzamen of voorzien van een nieuw dak, funderingsherstel of asbestverwijdering.

Voor de Verzilverlening betaalt u maandelijks geen rente en aflossing, omdat de rente jaarlijks bij de schuldrest opgeteld wordt. Aan het einde van de looptijd, bij verkoop van uw woning of overlijden van de langstlevende schuldenaar, moet de lening afgelost worden. De verzilverlening heeft geen invloed op wat u maandelijks kan uitgeven. Bij verstrekking van de verzilverlening houden we rekening met uw leeftijd en de huidige hypotheek om de (benodigde) overwaarde te bepalen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie over de Verzilverlening vindt u in de Verordening Verzilverlening Rijssen-Holten 2018 en op de website van SVn: www.svn.nl.