Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jeugdledensubsidie

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met jeugdsport kunnen voor hun jeugdleden subsidie aanvragen

Bent u een lokale instelling of vereniging die sportactiviteiten of nuttige vrijetijdsbesteding organiseert voor jeugdleden uit onze gemeente? Dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor jeugdleden tot en met 17 jaar. De jeugdledensubsidie bestaat uit 50% van de contributie met een maximum van € 8,10 per jeugdlid.

Doe uw aanvraag voor 1 april van het subsidiejaar waar het om gaat. Voor het aanvragen heeft u eHerkenning nodig.

Organisaties kunnen jeugdledensubsidie aanvragen als de jeugdleden:

  • in onze gemeente wonen;
  • op 1 januari van het subsidiejaar 17 jaar of jonger zijn;
  • structureel deelnemen aan de activiteit;

Subsidieaanvragen voor dit jaar kunt u doen tot 1 april van hetzelfde jaar. Lever ook een deelnemerslijst van 1 januari van dit jaar in. Aanvragen die na 1 april  binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

De aanvrager mag geen (semi)commerciële instelling zijn.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Huisman of Truus Hulsman via (0548) 85 48 54.

De Algemene subsidieverordening van de gemeente Rijssen-Holten kent diverse Nadere regels. Deze Nadere regels maken het mogelijk om voor verschillende zaken subsidie aan te vragen. Het gaat hierbij om subsidies waarvoor een speciaal budget beschikbaar is. De verdeling van dit budget is afhankelijk van het aantal ingekomen aanvragen. Om die reden moeten aanvragen voor deze subsidies vóór een bepaalde datum worden ingediend.