Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jeugdledensubsidie

De Algemene subsidieverordening van de gemeente Rijssen-Holten kent diverse Nadere regels. Deze Nadere regels maken het mogelijk om voor verschillende zaken subsidie aan te vragen. Het gaat hierbij om subsidies waarvoor een speciaal budget beschikbaar is. De verdeling van dit budget is ondermeer afhankelijk van het aantal ingekomen aanvragen. Om die reden moeten aanvragen voor deze subsidies vóór een bepaalde datum worden ingediend.

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met jeugdsport kunnen voor hun jeugdleden subsidie aanvragen

Bent u een lokale instelling of vereniging die sportactiviteiten of nuttige vrijetijdsbesteding organiseert voor de jeugd? Dan stellen wij u in de gelegenheid subsidie aan te vragen. Deze subsidie geldt voor jeugdleden tot en met 17 jaar (peildatum 1 januari van het subsidiejaar). Instellingen met als doel (semi-)commerciële belangen  zijn uitgesloten. De jeugdledensubsidie bedraagt 50% van de contributie met een maximum van € 6,85 per jeugdlid.

Doe uw aanvraag voor 1 april van het subsidiejaar waar het om gaat.

Vanaf 1 januari 2020 kunt u die subsidie alleen aanvragen met eHerkenning.

Vraag eHerkenning aan bij een van de erkende leveranciers.

 

Organisaties kunnen jeugdledensubsidie aanvragen als de jeugdleden:

  • in onze gemeente wonen;
  • op 1 januari van het subsidiejaar 17 jaar of jonger zijn;
  • structureel deelnemen aan de activiteit;

Subsidieaanvragen voor dit jaar kunt u doen tot 1 april van hetzelfde jaar. Lever ook een deelnemerslijst van 1 januari van dit jaar in. Aanvragen die na 1 april  binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

De aanvrager mag geen (semi)commerciële instelling zijn.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Huisman of Truus Hulsman.

Chantal Huisman:

Truus Hulsman: