Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ondersteuningsbudget (Actieplan corona)

Heeft uw organisatie in 2021 schade geleden als gevolg van corona? Mogelijk kunt u dan een beroep doen op het corona ondersteuningsbudget uit het Actieplan corona.

We ondersteunen cultuur-, sport- en overige verenigingen en organisaties in Rijssen-Holten binnen het sociale domein die tussen wal en schip raken omdat ze niet voor rijks- of provinciale subsidie in aanmerking komen. Ook organisaties die voor 2021 een garantstelling hebben ontvangen kunnen een aanvraag indienen.

 • Dien digitaal uw aanvraag in. Log in met DigiD of eHerkenning.
 • Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als deze compleet is. Dit betekent dat u door uw bestuur gewaarmerkte jaarrekening/jaarcijfers 2021 toevoegt met daarin een overzicht van de reserves van uw organisatie. Ook vragen wij een financiële onderbouwing bij uw aanvraag.
 • U kunt alleen aanvragen indienen die betrekking hebben op 2021. De aanvraagperiode voor 2020 is inmiddels verlopen.
 • U kunt uw aanvraag indienen tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022.

De gemeente maakt gebruik van een afwegingskader om te kijken of een vereniging of organisatie daadwerkelijk voor een ondersteuningsbudget in aanmerking komt. Zo bepalen we per situatie of en welke gemeentelijke steun nodig is. Daarbij stellen wij onder andere de volgende 3 vragen:

 1. Heeft uw organisatie gebruik gemaakt van rijks- en/of provinciale mogelijkheden die er zijn voor (financiële) ondersteuning?
 2. Heeft uw organisatie een beroep gedaan op de leden of achterban voor ondersteuning als dit van toepassing is?
 3. Heeft uw organisatie actie ondernomen om de gemiste inkomsten of extra kosten op een andere manier op te vangen?

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie heeft een belangrijke positie in de samenleving in Rijssen of Holten.
 • Uw organisatie voert activiteiten uit die van maatschappelijk belang zijn.
 • Uw organisatie heeft door corona zorgen over het voortbestaan van de organisatie.
 • Daarnaast onderzoeken we of de steunvraag in verhouding staat tot het financiële probleem en of u de steun duurzaam investeert.

Wilt u eerst meer informatie of een gesprek met wethouder Ben Beens of wethouder Bert Tijhof? Neem dan contact op met Jan ten Berge via j.tenberge@rijssen-holten.nl of (0548) 854 417.