Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sportinvesteringen

Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor een basale sportinvestering. Dit is een investering die noodzakelijk is, omdat anders de sport niet beoefend kan worden. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding of vervanging van accommodaties of banen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de sportinvestering
  • Vraag de subsidie sportinvesteringen aan voor 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u de investering plant.

De volledige voorwaarden vindt u in de beleidsregels investeringsregeling basale sportvoorzieningen.

Voor de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

  • Een toelichting waarin u aangeeft waarom de investering nodig is. Geef daarbij ook aan waar het geld aan besteed wordt.
  • Een nauwkeurige omschrijving van het werk waarvoor u subsidie aanvraagt: tekening, bestek en begroting met toelichting van de kosten van de investering.

Wij kunnen overige documenten opvragen als wij die nodig hebben voor het adviseren over de subsidieaanvraag richting het college.