Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stimulering vrijetijdsbesteding mensen met een handicap

De Algemene subsidieverordening van de gemeente Rijssen-Holten kent diverse Nadere regels. Deze Nadere regels maken het mogelijk om voor verschillende zaken subsidie aan te vragen. Het gaat hierbij om subsidies waarvoor een speciaal budget beschikbaar is. De verdeling van dit budget is onder meer afhankelijk van het aantal ingekomen aanvragen. Om die reden moeten aanvragen voor deze subsidies vóór een bepaalde datum worden ingediend. 

U kunt subsidie aanvragen als uw organisatie zich specifiek richt op sportbeoefening en/of sociaal-culturele activiteiten organiseert voor mensen met een handicap uit onze gemeente. U voldoet aan de volgende voorwaarden.

Uw organisatie:

  • is gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten of;
  • gevestigd is in een buurgemeente maar deelnemers heeft uit onze gemeente;
  • u specifieke activiteiten heeft voor mensen met een handicap.

Subsidieaanvragen voor dit jaar kunt u doen tot 1 april van hetzelfde jaar. Lever ook een deelnemerslijst van 1 januari van dit jaar in. Aanvragen die na 1 april  binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Sinds 1 januari 2020 kunt u deze subsidie alleen aanvragen met E-herkenning. Vraag eHerkenning aan bij een erkende leverancier.

De hoogte van het subsidiebedrag is maximaal € 40,- per persoon per jaar.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u terecht bij Truus Hulsman via (0548) 854 411 of bij Chantal Huisman via (0548) 854 426