Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Structurele subsidie

Ontvangt u een structurele subsidie van de gemeente (budget- of exploitatiesubsidie)? Dan kunt u uw aanvraag voor 2025 indienen tot 1 juli 2024. Ook uw verantwoording over subsidie die u heeft ontvangen in 2023 moet u inleveren voor 1 juli 2024. Heeft u een budgetcontract waarin andere data zijn afgesproken dan houdt u die data aan. Gebruik voor uw aanvraag het officiële (digitale) aanvraagformulier. Hiervoor heeft u E-herkenning nodig.

Voeg bij het aanvraagformulier een begroting en activiteitenschema toe. Gebruik hiervoor het basisbestand begroting en het basisbestand activiteitenschema.

Heeft u een budgetcontract met de gemeente op basis van de Algemene subsidieverordening (ASV)? Doe uw aanvraag dan op de manier zoals afgesproken in het budgetcontract.

 • Vraag de subsidie aan voor 1 juli, voorafgaande aan het jaar of de jaren waarin u de subsidie nodig heeft. U vraagt deze subsidie aan met een door het college vastgesteld aanvraagformulier. 
 • Dit digitale aanvraagformulier vindt u op onze website onder aanvraag structurele subsidie. Hiervoor heeft u E-herkenning nodig.
 • Bij een aanvraag voor subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:
  a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;
  b. de doelen en resultaten die u nastreeft met die activiteiten en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  c. een begroting en activiteitenoverzicht met toelichting. U kunt hiervoor het op de website vermelde overzicht gebruiken (link begroting + activiteitenoverzicht).
  d. als het gaat om een jaarlijkse subsidie, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag;
 • Vraagt u voor de eerste keer een jaarlijkse subsidie aan? Voeg dan een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, evenals het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Heeft u structurele subsidie ontvangen? Dan legt u daarover het volgende jaar verantwoording af voor 1 juli. Lukt het niet om op tijd uw verantwoording in te leveren? In het verantwoordingsformulier kunt u vragen om uitstel. U ontvangt van ons bericht of wij akkoord gaan met uw aanvraag om uitstel.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met c.huisman@rijssen-holten.nl of t.hulsman@rijssen-holten.nl.