Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erkenning van een kind

U kunt een kind erkennen wanneer het nog geen wettelijke ouder heeft. U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Meestal erkent u een kind als u de vader bent. Maar ook een niet-biologische ouder of duomoeder kan het kind erkennen.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte

Een erkenning tijdens de zwangerschap heet een ‘erkenning ongeboren vrucht’. Met erkenning regelt u:

 • Dat het kind juridisch gezien meteen 2 ouders heeft.
 • Dat u een zorg- en opvoedingsplicht krijgt voor het kind.
 • Het kind erfrecht krijgt.
 • Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Bij erkenning van het eerste kind moeten beide ouders aanwezig zijn. 

Uw partner kan tijdens de geboorteaangifte van uw eerste kind erkennen, maar de erkenning niet alleen regelen. Dit kan alleen samen met de moeder.

Bij de erkenning heeft u het volgende nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Wilt u tegelijk met de erkenning een keuze voor de achternaam maken? Dan moet de moeder persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de naam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie.
 • Schriftelijke toestemming van het kind als het ouder dan 12 jaar is.
 • Schriftelijke toestemming van moeder en kind als het kind ouder is dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar.
 • Schriftelijke toestemming als het kind ouder is dan 16 jaar.

Bij de erkenning van uw eerste kind kiest u de achternaam van uw kind. U kunt voor de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. Als u kiest voor de geslachtsnaam van de erkenner, dan moet de moeder mee komen naar het gemeentehuis. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde achternaam.

Situaties die veel voorkomen:

 • U bent getrouwd: uw kind krijgt de achternaam van de vader, tenzij u kiest voor de achternaam van de moeder. Kiest u voor de achternaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte.
 • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de achternaam van de moeder.
 • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de achternaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man bent u voor de wet ook automatisch de vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind.

Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

U krijgt bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag, samen met de moeder. Heeft u voor 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend? Dan moet u nog iets extra doen om ook het ouderlijk gezag te krijgen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nl.

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar moeten moeder en kind toestemming geven voor de erkenning.
 • Als het kind ouder is dan 16 jaar moet het kind toestemming geven voor de erkenning.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u die niet heeft, kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u daarvoor nodig heeft.