Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Levenloos geboren kind registreren

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de basis registratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

Hoe het werkt

Vanaf 4 februari 2019 is het mogelijk om uw levenloos geboren kind in de BRP op te laten nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet relevant voor de registratie in de BRP.

 • Neem telefonisch contact met ons op via (0548) 85 48 54.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identeitsbewijs;
  • een officiële akte waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren.

Na registratie van uw kind in de BRP kunt u de gegevens inzien via MijnOverheid.nl, bij uw persoonlijke gegevens. Ook kunt u uw gemeente vragen om een uittreksel van de BRP, waarop uw kind en uw eventuele andere kinderen vermeld staan.

 • U woont in Nederland of u gaat in Nederland wonen.
 • Wanneer het kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap duurde is niet belangrijk voor het inschrijven in de BRP.
 • U woonde op het moment van de geboorte in Nederland en stond ingeschreven in de BRP.
 • Is uw kind in Nederland geboren? Dan heeft u een akte van geboorte (levenloos) nodig. De gemeente waar uw kind geboren is, geeft deze akte af.
 • U doet voor uzelf een verzoek om uw kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet hij of zij zelf een verzoek doen.

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren als waar u woont? Dan kunt u de aangifte van uw levenloos geboren kind en de registratie in de BRP op hetzelfde moment bij de gemeente doen. U kunt de registratie in de basisregistratie personen (BRP) ook later doen. Registratie in de BRP gebeurt niet automatisch als u aangifte doet.

Is het al lang geleden dat uw kind levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden? En heeft u hier toen geen aangifte van gedaan? Dan mag u dit alsnog doen. Met deze registratie worden de gegevens van uw kind zichtbaar voor u. U kunt de gegevens zien via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.

Het laten registreren van gegevens in de BRP is gratis.