Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Briefadres

Met een briefadres ontvangt u uw post tijdelijk op een ander adres dan waar u verblijft. Het briefadres is bedoeld voor inwoners die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij of zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste keren zal overnachten.
Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet BRP) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Aanvragen

Om een briefadres aan te vragen neemt u contact op met de gemeente waar het briefadres is. U geeft door:

 • waarom u een briefadres nodig heeft
 • voor hoe lang u verwacht het briefadres nodig te hebben
 • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
 • een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
 • uw eigen geldige identiteitsbewijs

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

 • Het briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling.
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.

Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht. Wij verwerken uw nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna al onze post en van andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.