Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verhuizing doorgeven

U geeft uw verhuizing aan ons door als u binnen de gemeente Rijssen-Holten verhuist of als u in Rijssen-Holten komt wonen. U doet dit binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent of maximaal 4 weken vóór de verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente, geef dan de verhuizing aan die gemeente door.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. Bent u in het bezit van een hond. Geef dit ook door aan uw nieuwe gemeente in verband met het betalen van hondenbelasting.

Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

Uw verhuisbericht geven wij door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • belastingdienst
 • pensioenfonds
 • hoogheemraadschappen
 • andere gemeenten
 • Sociale Verzekeringsbank

Commerciële instellingen, zoals banken, licht u zelf in.

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).
 • Komt u bij iemand in huis wonen? Neem dan een bewijs van toestemming tot inwoning mee.

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Let op: verhuist u vanuit het buitenland naar Rijssen-Holten? Neem dan eerst telefonisch contact op via (0548) 85 48 54.

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • U heeft
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.

Aanpak

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Neem telefonisch contact op met de gemeente via (0548) 85 48 54.
 • De gemeente belt u terug om een afspraak te maken.
 • Kom persoonlijk naar de gemeente.
 • Neem mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat);
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs;
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte;
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd;
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht;
  • als u deze heeft:
   • een bewijs van uw burgerlijke staat;
   • een huwelijksakte;
   • een echtscheidingsakte;
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden);
   • de geboorteakten van uw kinderen;
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Termijn

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven. Als inschrijfdatum gebruiken wij de datum van aangifte. U kunt zich niet met terugwerkende kracht inschrijven. 

U woonde vroeger in Nederland. Nu verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland. U schrijft zich dan opnieuw in bij een gemeente.

Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’.

Voorwaarden

De voorwaarden om u opnieuw in te schrijven in Nederland zijn:

 • U heeft al eerder in Nederland gewoond.
 • U bent na oktober 1994 naar het buitenland verhuisd.
 • Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan schrijven ook uw partner en kinderen zich opnieuw in.

Aanpak

Zo schrijft u zich opnieuw in Nederland in:

 • Neem telefonisch contact op met de gemeente via (0548) 85 48 54.
 • De gemeente belt u terug om een afspraak te maken.
 • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente. Schrijven uw partner en/of kinderen zich ook opnieuw in? Ook zij komen persoonlijk langs.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs, waarop uw nationaliteit staat
  • een bewijs dat u in Nederland mag verblijven
  • voor mensen van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten: een verhuisbericht
  • documenten die bewijzen dat u tijdens uw verblijf in het buitenland bijvoorbeeld bent getrouwd, gescheiden of kinderen heeft gekregen (voor zover van toepassing)
  • een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land, als dat nodig is

Termijn

U heeft 5 werkdagen de tijd na uw aankomst in Nederland om naar de gemeente te gaan. Als u zich inschrijft na deze 5 werkdagen, kan de gemeente u een boete opleggen.

U kunt op verschillende manieren aangifte doen van vertrek naar het buitenland. Dat kan digitaal of aan de balie.

Gaan alle gezinsleden of huisgenoten mee naar het buitenland?

Dan kunt u digitaal een verhuizing doorgeven.

Ik wil digitaal een verhuizing doorgeven

Blijven er nog gezinsleden of huisgenoten op hetzelfde adres wonen?

Dan kunt u alleen aangifte doen aan de balie. Daarbij moeten alle vertrekkende en achterblijvende gezinsleden of huisgenoten aanwezig zijn, ook minderjarigen. U kunt de verhuizing naar het buitenland in dit geval niet digitaal of schriftelijk melden.

Ik wil een afspraak maken

Voorwaarden

 • U meldt uw verhuizing als u in 1 jaar langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze 8 maanden hoeven niet achter elkaar te zijn;
 • U meldt uw verhuizing 5 dagen voor uw vertrek. De gemeente schrijft u uit. U ontvangt hier geen bevestiging van;
 • Bij de aangifte meldt u uw nieuwe buitenlandse adres. Is uw adres nog niet bekend? Geef dan uw eerste verblijfadres in het buitenland op. Dit kan bijvoorbeeld het adres van uw familielid of hotel waar u verblijft zijn;
 • U meldt zelf uw vertrek. Iemand anders kan dit niet voor u doen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Het hele gezin / huisgenoten vertrekt

 • Iedereen van 16 jaar en ouder doet dit voor zichzelf.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners kunnen dit voor elkaar doen als ze samen verhuizen.
 • Voor minderjarige kinderen doet de ouder, verzorger of voogd de aangifte. Dit kan alleen als ze samen naar het buitenland vertrekken. Als 1 ouder met de kinderen vertrekt, is toestemming van de andere ouder nodig. Breng een toestemmingsverklaring en een kopie van het legitimatiebewijs van de andere ouder mee.
 • Ouders en inwonende meerderjarige kinderen doen dit voor elkaar als ze samen verhuizen.
 • De curator doet dit voor een persoon die onder curatele staat.

Een deel van het gezin / huisgenoten vertrekt

Alle gezinsleden en huisgenoten, ook minderjarige, moeten bij de afspraak aanwezig zijn. Zij hoeven geen aangifte doen, maar moeten wel met degene die emigreert aanwezig zijn zodat iedereen aanwezig is.

Goed om te weten

Wanneer u online aangifte doet voor uw emigratie, houd er dan rekening mee dat de bevestiging mogelijk in uw spammap belandt. Controleer dus regelmatig uw spammap. Ook kunt u tot de dag van uw vertrek aan de balie informeren of u correct bent uitgeschreven en een uittreksel uit de BRP aanvragen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn en dat u uw geldige legitimatiebewijs moet tonen. Als u al bent verhuisd naar het buitenland, heeft u een uittreksel RNI nodig als bewijs van uitschrijving. Dit kunt u verkrijgen bij een RNI-gemeente

Meer informatie

Informatie over overheidsproducten- en diensten voor Nederlanders die in het buitenland wonen vindt u op:

 •  

 

U kunt een afspraak maken voor het doorgeven van een verhuizing: 

Let op: verhuist u vanuit het buitenland naar Rijssen-Holten? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via (0548) 85 48 54.