Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zorg of klacht kinderopvang doorgeven

Heeft u zorgen of klachten over de kwaliteit of veiligheid in de kinderopvang? U kunt uw klacht of zorg bespreken met een medewerker of de locatiemanager van de kinderopvangorganisatie.

U kunt ook contact opnemen met de oudercommissie van de kinderopvangorganisatie. Hoe u dit kunt doen, staat in de klachtenregeling van de kinderopvanginstelling zelf. Komt u er niet uit? Dan kunt u een aantal stappen nemen om te proberen uw klacht toch op te lossen.

Neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang. Lukt dit ook niet, dan kunt u een klacht indienen bij de  De Geschillencommissie. Alle kinderopvangorganisaties zijn hier verplicht bij aangesloten.

Heeft u een klacht over de inspecteur van de GGD? Dan kunt u contact opnemen met GGD Twente. Dit kan ook anoniem. U kunt ook contact opnemen met BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Als u kindermishandeling of misbruik vermoedt, dan meldt u dit bij de directie van de kinderopvang. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. U kunt ook zelf contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur via 0900 – 111 31 11. De vertrouwensinspecteur adviseert over het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.