Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Geheimhouding persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms geef de gemeente uw gegevens ook aan anderen door. Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens doorgeeft? Vraag dan om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

U kunt geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. U hoeft geen specifieke reden op te geven om geheimhouding aan te vragen.

Organisaties die wettelijke taken uitvoeren mogen uw gegevens opvragen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Daarnaast kunnen advocaten, niet-commerciële instellingen, organisaties met een maatschappelijke functie en de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie uw gegevens opvragen. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens nooit aan commerciële instellingen en particulieren. Op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl vindt u een overzicht van instellingen die uw gegevens mogen opvragen.

Als u geheimhouding aanvraagt verstrekken wij uw gegevens niet meer aan maatschappelijke organisaties. Wij verstrekken uw gegevens nog wel aan (overheids)instellingen die wettelijke taken uitvoeren.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Wij verwerken de geheimhouding binnen 4 weken na uw aanvraag.