Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw nieuwe trouwdatum? Neem contact op met ons. Anders kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Bij trouwen geeft u een ja-woord. Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Een ja-woord is dan niet verplicht, maar kan wel.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Aanpak

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.
U meldt digitaal dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Huwelijken in de gemeente Rijssen-Holten worden op het hele uur voltrokken.

Let op: Kiest u voor een geregistreerd partnerschap en gaat u verhuizen naar een ander land? Een geregistreerd partnerschap is niet rechtsgeldig in elk land. Wij adviseren u dan te kiezen voor een huwelijk.

In onze gemeente is het mogelijk uw huwelijk of geregistreerde partnerschap kosteloos te laten voltrekken:

 • Op maandag- en woensdagochtend om 9.00 uur.
 • De plechtigheid vindt dan zonder toespraak plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis.
 • U heeft bij de kosteloze variant geen keuze voor een trouwambtenaar.
 • Bij de ceremonie mogen het bruidspaar, plus de getuigen aanwezig zijn (in totaal maximaal 6 personen).
 • Deze variant is alleen mogelijk als 1 van beide partners in de gemeente Rijssen-Holten woont.
 • De kosten van het trouw-/partnerschapsboekje komen wel voor uw rekening.

Voor trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan gelden de volgende tarieven:

Locatie Kosten
Gemeentehuis, maandag tot en met vrijdag € 501,-
Gemeentehuis, zaterdag € 747,-
Overige locaties, maandag tot en met vrijdag € 419,-
Overige locaties, zaterdag € 665,-

Daarnaast betaalt u ook de kosten voor het trouw- of partnerschapsboekje:

Uitvoering Kosten
Standaard € 42,20
Luxe € 50,-

Bovenstaande kosten betaalt u aan de gemeente. De huur van de locatie betaalt u aan de beheerder:

Locatie Kosten
Kulturhus € 148,05
Brasserie Uit € 150,-
Brodshoes € 350,-
Discotheek Lucky & Co € 375,-
Fletcher Hotel Sallandse Heuvelrug (tot 50 personen) € 375,-
Fletcher Hotel Sallandse Heuvelrug (50 – 100 personen) € 375,-
Fletcher Hotel Sallandse Heuvelrug (toeslag buiten trouwen)
Havezate de Oosterhof (50 personen) € 425,-
Hotel-Restaurant ’t Lösse Hoes € 350,-
Oudheidkamer Hoolt’n-Dorpsstraat € 125,-
Outdoor Holten
Parkgebouw (90 personen) € 350,- (exclusief 21% BTW)
Restaurant en hotel Hoog Holten € 450,-
Restaurant en hotel De Swarte Ruiter € 250,-
Restaurant en partycentrum Het Schwarzwald € 375,-
Het Trefpunt (100 personen) € 400,-
Kulturhus Dijkerhoek € 125,-
Bistro De Holterberg € 300,-
Deja-Vu

De gemeente Rijssen-Holten kent verschillende locaties voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Als gemeente wijzen we geen eenmalige locaties aan. Het voltrekken van een huwelijk is dan ook alleen mogelijk op 1 van de aangegeven locaties.

Op basis van beschikbaarheid kunt u zelf kiezen wie van de trouwambtenaren in Rijssen-Holten uw huwelijk voltrekt. 

U kunt ook zelf een trouwambtenaar aanwijzen voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een voorwaarde is dat diegene al een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) is in een andere gemeente.

Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Op de website van de Rijksoverheid leest u hierover meer.

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Bent u getrouwd in het buitenland? Registreer uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. Beide partners moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment van registreren.

Voorwaarden

De voorwaarden om een buitenlands huwelijk in Nederland te laten registreren zijn onder andere:

 • Als het huwelijk is gesloten in een land binnen de Europese Unie:
  • U heeft een huwelijksakte en meertalig modelformulier.
 • Als het huwelijk is gesloten in een land buiten de Europese Unie:
 • U trouwt niet om uw partner of uzelf aan een verblijfsvergunning te helpen. De gemeente vraagt u dat in een verklaring (Verklaring inschrijving huwelijk) te zetten, als:
  • U of uw partner (of beiden) niet Nederlands zijn,
  • U of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van een land in de Europese Unie hebben,
  • U of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland hebben,
  • U geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.

Aanpak

Zo laat u uw buitenlandse huwelijk registreren in Nederland:

 • U registreert uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U heeft nodig:
  • De originele huwelijksakte met legalisatie of apostille, eventueel vertaald door een beëdigde vertaler, of
  • De originele huwelijksakte en een meertalig modelformulier
  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Eventueel uw verklaring dat u niet trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen voor u of uw partner (Verklaring inschrijving huwelijk).

Als u in het buitenland woont, kunt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U meldt uw plannen bij de gemeente waar u trouwt of het partnerschap aangaat. Als u allebei in het buitenland woont, doet u een melding bij de gemeente Den Haag.

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

Voorwaarden

De voorwaarden om in Nederland te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • Tenminste 1 van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. 
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Aanpak

U kunt uw (trouw)plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerschapsregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet de gemeente documenten aanvragen die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. Dit regelt u digitaal.

Ik wil digitaal ons geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Aanpak

Zo vraagt u omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan:

 • Vraag de omzetting digitaal aan.
 • Voeg bij uw aanvraag:
  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap
  • Een geboorteakte, als naamswijziging heeft plaatsgevonden

Kosten

Wilt u een huwelijksceremonie? Dat kan. De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u misschien een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring nodig. Deze vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente.

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

Bij de verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u ook een meertalig modelformulier aanvragen.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aan te vragen zijn onder andere:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

Aanpak

Zo vraagt u de verklaring aan:

 • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente. Maak hiervoor digitaal een afspraak
 • U heeft nodig, van u en uw partner:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een uittreksel van de basisregistratie personen, met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat
  • als u eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29,-

Wilt u dat de overheid u met een andere naam aanschrijft? Bijvoorbeeld met de naam van uw partner of met uw meisjesnaam? Dit vraagt u aan bij de gemeente.

Uw achternaam staat in de burgerlijke stand en in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Een achternaam heet ook wel geslachtsnaam of geboortenaam. Of, bij een vrouw, meisjesnaam. Uw achternaam verandert niet als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wilt u dat de gemeente en andere (overheids)organisaties u aanschrijven met een andere achternaam? Bijvoorbeeld de achternaam van uw partner? Dan kunt u dit aangeven bij de gemeente met een verzoek ‘aanduiding naamgebruik’.

De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken dan deze naam. Bijvoorbeeld als zij u post sturen. De achternaam die u kreeg bij uw geboorte blijft in uw officiële papieren staan, bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs.

Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. U kunt dan uit 4 namen kiezen:

 • J. Jansen
 • J. de Wit
 • J. de Wit-Jansen
 • J. Jansen-de Wit

Voorwaarden

U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen, als u:

 • bent getrouwd
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
 • bent gescheiden
 • weduwe of weduwnaar bent geworden

Het maakt niet uit of u man of vrouw bent.

Aanpak

Zo doet u een verzoek aanduiding naamgebruik:

 • Doe digitaal een aanvraag.
 • Voeg bij uw aanvraag toe:
  • een geldig identiteitsbewijs

Termijn

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen. De gemeente maakt de beslissing schriftelijk bekend.