Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Let op: meer informatie over bezwaar en beroep bij gemeentelijke belastingen vindt u op de pagina OZB en WOZ.

U kunt uw bezwaar zowel digitaal als schriftelijk indienen. Digitaal via bovenstaande knop. Schriftelijk, door een brief te sturen naar de gemeente met daarin:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum van het bezwaarschrift
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
  • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente

Stuur uw bezwaarschrift op naar:
Gemeente Rijssen-Holten
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 244
7460 AE Rijssen

Termijn voor het indienen van bezwaar

Zorg er voor dat u een bezwaarschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze termijn door de gemeente is ontvangen, loopt u het risico dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen na afloop van de bezwaartermijn. De gemeente heeft dan 12 weken de tijd voor de beslissing op het bezwaar. Deze periode mogen wij 1 keer met 6 weken verlengen.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Zorg er voor dat u een beroepschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing op bezwaar heeft genomen.

Een beroepschrift bestaat uit:

  • naam, adres en handtekening
  • de datum van uw beroepschrift
  • een omschrijving van de beslissing (op bezwaar) waartegen uw beroepschrift is gericht (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
  • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift.

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is of wordt uitgesteld? Vraag dan een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid‘. 

Houd er rekening mee dat u zelf moet zorgen voor een vertaling, als dit voor een goede afhandeling noodzakelijk is.

Bezwaar maken tegen leges en gemeentelijke belastingen kan niet online, met uitzondering van de WOZ. Meer informatie over het indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde vindt u op de pagina ‘OZB en WOZ’. 

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. In de brief met het besluit staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. 

Als u in beroep gaat is de beslissing nog wel rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing tijdens de procedure tijdelijk ongeldig is? Dan kunt u een voorlopige uitspraak of voorziening aanvragen bij de rechtbank. 

Meer informatie over het instellen van beroep vindt u op de website van Rechtspraak