Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, heeft u misschien recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Neem voor meer informatie contact op met ons op.

Zo laat u ons ons weten dat wij te laat zijn met het nemen van een beslissing:

U heeft geen recht op een dwangsom als:

  • de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld.
  • u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • de aanvraag niet volledig is.
  • het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.

Wij moeten binnen 2 weken na ontvangst van het formulier alsnog een beslissing nemen. Hebben wij dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.