Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is actief in de maanden mei, juni, juli en augustus. De gemeente bestrijdt de rups preventief en curatief. Zelf kunt u ook maatregelen nemen om de rups te bestrijden.

De gemeente bestrijdt de rups met een biologisch bestrijdingsmiddel, ecologisch bermbeheer en door de nesten weg te zuigen.

Biologisch bestrijdingsmiddel

We gebruiken een biologisch middel op basis van een bacterie die dodelijk is voor de eikenprocessierups. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen. Op plekken waar veel vlinders voorkomen behandelen we de bomen niet met dit middel. Deze locaties zijn in beeld gebracht op een vlinderkaart van de Vlinderstichting. Het bestrijdingsmiddel is wel veilig voor andere nuttige insecten zoals bijen en hommels.

Ecologisch bermbeheer

We geven natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups de ruimte met ecologisch bermbeheer. We zaaien zaden- en bollenmengsels in de bermen en we maaien later. Natuurlijke vijanden als vogels, sluipvliegen, sluipwespen, kevers en mieren krijgen zo de kans om te leven in gebieden waar normaal gesproken geen leefruimte meer is.

Nestkastjes

Op een aantal overlastlocaties hangen nestkastjes voor koolmeesjes. De koolmees is een natuurlijke bestrijder van de processierups.

Wegzuigen van de rups

In de periode dat de rups actief is bestrijden we door deze weg te zuigen. Dit is effectief, milieuvriendelijk en niet-chemisch. Het wegzuigen wordt gedaan door een professioneel bedrijf.

We bestrijden de eikenprocessierups in eiken op gemeentegrond op zoveel mogelijk overlastlocaties binnen de bebouwde kom en veel bezochte locaties buiten de bebouwde kom. De focus ligt op locaties waar veel mensen komen, (ver)blijven en de kans op aanraking groot is. Denk aan fietspaden, speeltuinen en scholen.

Overlast van de eikenprocessierups kunt u doorgeven via het digitale meldformulier op www.rijssen-holten.nl/melding, of via de Makkelijk Melden app (iOS of Android). 

We proberen uw melding binnen 5 werkdagen op te pakken. Wanneer de overlast groot is kan het langer duren voor wij met uw melding aan de slag kunnen. U krijgt geen terugkoppeling van uw melding. De locatie van uw melding wordt wel doorgegeven als overlastlocatie.

We raden u af om de rups zelf te bestrijden. Huur daarvoor een professioneel bedrijf in. Dit is vaak een hovenier of boomverzorger. U kunt ook advies vragen bij de gemeente. Wij branden geen nesten weg en raden u ook af om deze manier van bestrijden toe te passen. Bij het wegbranden kunnen er alsnog niet of deels verbrande haartjes van de rupsen verspreid worden. Dit is risicovol voor de bestrijders zelf, maar ook voor mensen en dieren in de omgeving.

Een volledig overzicht over het voorkomen, herkennen en behandelen van klachten ontstaan door de eikenprocessierups vindt u op de website van GGD Twente.

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op www.ggdtwente.nlwww.processierups.nu en www.rupsen.info. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid van GGD Twente via (0900) 277 7777 (lokaal tarief) of milieuengezondheid@ggdtwente.nl.