Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestrijding eikenprocessierups

Van mei tot en met september kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. Daarom bestrijden wij de rups. Dat doen wij op plekken waar veel mensen komen, zoals scholen, speeltuinen en fietspaden.

Wij bestrijden de rups met een biologisch bestrijdingsmiddel, ecologisch bermbeheer en door de nesten weg te zuigen.

Ecologisch bermbeheer

We geven natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups de ruimte met ecologisch bermbeheer. We zaaien zaden- en bollenmengsels in de bermen en we maaien later. Op deze manier trekken we natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan zoals sluipvliegen, sluipwespen, kevers, mieren en vogels.

Nestkastjes

Op een aantal overlastlocaties hangen nestkastjes voor koolmeesjes. De koolmees is een natuurlijke vijand van de processierups.

Biologisch bestrijdingsmiddel

We gebruiken een biologisch middel op basis van een bacterie die dodelijk is voor de eikenprocessierups. Dit doen wij alleen op drukbezochte plekken. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen. Op plekken waar beschermde vlinders voorkomen behandelen we de bomen daarom niet met dit middel. Deze locaties zijn in beeld gebracht op een vlinderkaart van de Vlinderstichting. Het bestrijdingsmiddel is wel veilig voor andere nuttige insecten zoals bijen en hommels. Het bestrijdingsmiddel is ook veilig voor vogels.

Wegzuigen van de rups

In de periode dat de rups actief is bestrijden we door deze weg te zuigen. Dit is effectief, milieuvriendelijk en niet-chemisch. Het wegzuigen wordt gedaan door een professioneel bedrijf.

Overlast van de eikenprocessierups kunt u doorgeven via het digitale meldformulier melding openbare ruimte (DigiD).

We proberen uw melding binnen 5 werkdagen op te pakken. Wanneer de overlast groot is kan het langer duren voor wij met uw melding aan de slag kunnen. U krijgt geen terugkoppeling van uw melding. De locatie van uw melding wordt wel doorgegeven als overlastlocatie. 

Heeft u een opmerking of een klacht over de bestrijding van de eikenprocessierups, deze kunt u ook melden via melding openbare ruimte (DigiD).

We raden u af om de rups zelf te bestrijden. Huur daarvoor een professioneel bedrijf in. Dit is vaak een hovenier of boomverzorger. U kunt ook advies bij ons vragen. Wij branden geen nesten weg en raden u ook af om deze manier van bestrijden toe te passen. Bij het wegbranden kunnen er alsnog niet of deels verbrande haartjes van de rupsen verspreid worden. Dit is risicovol voor de bestrijders zelf, maar ook voor mensen en dieren in de omgeving.

Een volledig overzicht over het voorkomen, herkennen en behandelen van klachten ontstaan door de eikenprocessierups vindt u op de website van GGD Twente.

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op www.ggdtwente.nlwww.processierups.nu en www.rupsen.info. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid van GGD Twente via (0900) 277 7777 (lokaal tarief) of milieuengezondheid@ggdtwente.nl.