Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melding discriminatie

Voor informatie en klachten over discriminatie kunt u terecht bij Vizier Oost. De gemeente werkt samen met Vizier Oost voor een professionele en onafhankelijke behandeling van klachten over discriminatie. Uw klacht kan gaan over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, overheid, horeca, woonomgeving of onderwijs.

Vizier behandelt uw melding vertrouwelijk. Is het uw melding nodig dat Vizier contact opneemt met andere personen of organisaties? Dan overlegt Vizier eerst met u.

Professionele klachtenonderzoekers behandelen uw klacht. Onderzoek gebeurt op basis van hoor en wederhoor. Dat betekent dat de persoon of organisatie die de melding heeft gemaakt en de persoon of organisatie om wie de klacht gaat, allebei gehoord worden. Daarna kijkt Vizier samen met u hoe u samen het probleem op kunt lossen. 

Vizier werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Dit betekent dat een eventuele aangifte ook goed gevolgd kan worden.

U betaalt geen kosten voor een melding over discriminatie.