Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijventerreinen Holten

Alle bedrijventerrein hebben het keurmerk veilig ondernemen. Dat betekent dat de bedrijventerreinen schoon en veilig zijn, door de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie.
Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar.

De Haar I ligt aan de westzijde van Holten, ten zuiden van de spoorlijn. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 7,5 hectare. De meeste bedrijven op dit terrein komen uit de transport- en metaalsector.

De Haar II is een gemengd terrein van bijna 4 hectare. Op dit terrein is een transportbedrijf gevestigd.

Het bedrijventerrein Vletgaarsmaten is in 2000 uitgegeven. Het terrein is ongeveer 11,5 hectare. De gemiddelde kavelomvang is ruim 5.000 m². Het is een modern bedrijventerrein voor bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 4.

In 2005 zijn Vletgaarsmaten 2A en 2B erbij gekomen en uitgegeven

Dit terrein is ongeveer 34 hectare.

Vletgaarsmaten 2C in ontwikkeling

Op de eerdere gedeelten zijn geen kavels meer beschikbaar. Daarom worden nu de kavels voor het bedrijventerrein Vletgaarsmaten 2C uitgegeven. Dit gebeurt in 2 fases. Via onze projectpagina kunt u zien welke kavels er horen bij de verschillende fases.

De eerste fase van 2C wordt uitgegeven door een particuliere partij. Deze partij werkt volgens het uitgiftebeleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad.