Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijventerreinen Holten

Alle bedrijventerrein hebben het keurmerk veilig ondernemen. Dat betekent dat de bedrijventerreinen schoon en veilig zijn, door de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie.
Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar.

De Haar I is gelegen aan de westzijde van Holten ten zuiden van de spoorlijn. Het heeft een oppervlakte van ca 7,55 hectare. Voor een belangrijk deel is het bezet met bedrijven uit de metaalsector (25%) en transportbedrijven (25%). De Haar II is een gemengd terrein met 3,93 hectare.

Vletgaarsmaten: een bedrijventerrein van 17 hectare nabij de kern Holten. Het belangrijkste kenmerk van bedrijventerrein Vletgaarsmaten is de goede ontsluiting en verbinding met de A1.

Vletgaarsmaten 2c

Op dit moment is de gemeente Rijssen-Holten bezig met de ontwikkeling van Vletgaarsmaten 2C. Dit is een uitbreiding van het bestaande terrein. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Vera Hakenberg, accountmanager bedrijven, voor meer informatie.

Het ontwerp bestemmingsplan Vletgaarsmaten 2C is gereed en gaat voor de zomervakantie 2023 ter inzage. Na het maisseizoen (oktober) voeren we een nader archeologisch proefsleuvenonderzoek uit. Dit onderzoek is niet nodig voor het bestemmingsplan, maar wel om de grond dieper dan een halve meter te mogen roeren op plekken waar een middelhoge archeologische verwachtingswaarde bestaat.

Verder werken we al voorbereidend op de kaveluitgifte van Vletgaarsmaten 2C aan een concept uitgiftebeleid. Daarnaast bereiden we de bestekken voor het bouwrijp maken voor.