Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijventerreinen Holten

De Haar I en II

De Haar I is gelegen aan de westzijde van Holten ten zuiden van de spoorlijn. Het heeft een oppervlakte van ca 7,55 hectare. Voor een belangrijk deel is het bezet met bedrijven uit de metaalsector (25%) en transportbedrijven (25%). De Haar II is een gemengd terrein met 3,93 hectare.

De Kol

In Holten vindt een transformatie plaats op het bedrijventerrein De Kol. Het grootste gedeelte van het terrein wordt ingenomen door de vleesverwerkende industrie. Het terreindeel ten oosten van de Industriestraat wordt getransformeerd tot woningbouw. Het gaat om een areaal bedrijventerrein van ongeveer 10 hectare bruto.

Vletgaarsmaten

Vletgaarsmaten: een bedrijventerrein van 17 hectare nabij de kern Holten. Belangrijkste kenmerken: goede ontsluiting en verbinding met de A1 en flexibele verkaveling. Het terrein is voorzien van het keurmerk veilig ondernemen, wat garant staat voor een schone, veilige omgeving door de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie.