Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijventerreinen Rijssen

Alle bedrijventerrein hebben het keurmerk veilig ondernemen. Dat betekent dat de bedrijventerreinen schoon en veilig zijn, door de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie.
Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar.

Het industrieterrein De Mors Noorddeel West in Rijssen is ongeveer 35 jaar oud. Technisch en economisch was het verouderd en daarom hebben we het terrein gerevitaliseerd. De duurzame kwaliteit van het gebied is verbeterd. De panden en de gevels zijn opgewaardeerd met financiële ondersteuning van de gemeente. Er is relatief weinig leegstand. Het is een gemengd bedrijventerrein met een netto oppervlak van 22,53 hectare. Het merendeel van de bedrijven die op dit terrein gevestigd is, is werkzaam in de bouw-, metaal- en transportsector. Over het hele terrein verspreidt komen een aantal vrijstaande (bedrijfs)woningen voor.

Industrieterrein De Mors Noorddeel Oost is ongeveer 25 jaar oud en is ook geherstructureerd. Het heeft een oppervlak van 62,85 hectare. Een belangrijk deel van het terrein wordt ingenomen door de bouwnijverheid en aan de bouw gerelateerde bedrijven. Daarnaast is de transportsector vertegenwoordigd. De verkeerstunnel en de rotonde zorgen voor een goede ontsluiting.

De gemeente Rijssen-Holten heeft samen met de gemeente Wierden 24 hectare bedrijventerrein ontwikkeld tussen Enter en Rijssen: De Elsmoat. Het terrein is goed bereikbaar en ligt aan de A1.

Het terrein Noordermors 1 (netto oppervlakte 15,74 hectare) is gelegen ten noorden van de Maatgraven in Rijssen en wordt aan de westzijde begrensd door de Nijverdalseweg en aan de oostzijde door de Morsweg. In totaal zijn er ongeveer 75 bedrijven gevestigd.

De Noordermors 2 heeft een oppervlakte van 17,5 hectare. De realisatie en uitgifte heeft eind jaren 80 plaatsgevonden. Ook hier is de bouw- en transportsector vertegenwoordigd.

De Noordermors 3 heeft een oppervlakte van ongeveer 17 hectare en de Noordermors 4 ruim 9 hectare. Dit terrein is van de jaren ’90.

Het terrein (37,3 hectare) van industriegebied Plaagslagen in Rijssen is ruim van opzet met groen en waterpartijen. De vrijstaande bedrijfswoningen aan de zuidzijde van de Kryptonstraat vormen samen met de voorliggende waterpartij een vloeiende overgang naar de woonwijk Veeneslagen-West. Ten westen van de Plaagslagen is een ecologische verbindingszone gerealiseerd.

Slaghekke is een klein terrein (0,41 hectare) in Rijssen dat al voor 1900 in gebruik is als bedrijventerrein.

Alle onderzoeken zijn afgerond, behalve het Flora- en Faunaonderzoek in combinatie met stikstof. Wat betreft het Flora- en Faunaonderzoek is het veldonderzoek inmiddels uitgevoerd. Uit het veldonderzoek blijkt dat er voor bepaalde plant-/diersoorten nader onderzoek nodig is. Dit onderzoek wordt tegelijk met het opstellen van het bestemmingsplan/omgevingsplan uitgevoerd en leidt niet tot een (extra) vertraging van de variantenstudie en onderzoek naar haalbaarheid. Het onderzoeksbureau gaat nu nog een stap zetten in het kader van juridische haalbaarheid en het eventueel verleggen van de NNN-zone. In dit onderdeel voeren we ook gesprekken met de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer.

Als alle resultaten van de onderzoeken binnen zijn, werken we het bestuursvoorstel uit op basis van de variantenstudie.    

In de raadsvergadering van november 2023 legt het college de voorkeursvariant voor aan de gemeenteraad. Omdat alle onderzoeken zijn uitgevoerd, kunnen we het bestemmingsplan relatief snel opstellen.