Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijventerreinen Rijssen

De Mors

Het industrieterrein de Mors Noorddeel West in Rijssen is ca. 35 jaar oud. Technisch en economisch was het verouderd en daarom heeft de gemeente het terrein gerevitaliseerd. De duurzame kwaliteit van het gebied is verbeterd. De panden en de gevels zijn opgewaardeerd met financiële ondersteuning van de gemeente. Er is relatief weinig leegstand. Het is een gemengd bedrijventerrein met een netto oppervlak van 22,53 hectare. Het merendeel van de op dit terrein gevestigde bedrijven is werkzaam in de bouw, metaal en transportsector. Over het hele terrein verspreidt komen een aantal vrijstaande (bedrijfs)woningen voor.

Industrieterrein de Mors Noorddeel Oost is ca. 25 jaar oud en is eveneens geherstructureerd. Het heeft een oppervlak van 62,85 hectare. Een belangrijk deel van het terrein wordt ingenomen door de bouwnijverheid en aan de bouw gerelateerde bedrijven. Daarnaast is de transportsector vertegenwoordigd. De verkeerstunnel en de rotonde zorgen voor een goede ontsluiting.

Elsmoat (Rijssen/Enter)

De gemeente Rijssen-Holten is samen met de gemeente Wierden bezig met de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein tussen Enter en Rijssen: industrieterrein De Elsmoat. Op dit terrein komt 24 hectare (netto)bedrijfsterrein beschikbaar. Hiervan geeft de gemeente Wierden 12 hectare en de gemeente Rijssen-Holten 12 hectare uit. Alle actuele informatie over de Elsmoat is te vinden op de website van de gemeente Wierden.

Enterstraat

Het terrein (4,76 hectare) is een voormalig steenfabrieksterrein, gelegen aan de zuidzijde van de Enterstraat in Rijssen.

Noordermors

Het terrein Noordermors 1 (netto oppervlakte 15,74 hectare) is gelegen ten noorden van de Maatgraven in Rijssen en wordt aan de westzijde begrensd door de Nijverdalseweg en aan de oostzijde door de Morsweg. In totaal zijn er ongeveer 75 bedrijven gevestigd.

De Noordermors 2 heeft een oppervlakte van 17,5 hectare. De realisatie en uitgifte heeft eind jaren 80 plaatsgevonden. Ook hier is de bouw- en transportsector vertegenwoordigd.

De Noordermors 3 heeft een oppervlakte van ca 17 hectare en de Noordermors 4 ruim 9 hectare. Dit terrein is van de jaren 90. Momenteel wordt op het terrein de Noordermors gewerkt aan de herstructureringsplannen.

Plaagslagen

Het terrein (37,3 hectare) van industriegebied Plaagslagen in Rijssen is ruim van opzet met groen en waterpartijen. De vrijstaande bedrijfswoningen aan de zuidzijde van de Kryptonstraat vormen samen met de voorliggende waterpartij een vloeiende overgang naar de woonwijk Veeneslagen-West. Ten westen van de plaagslagen is een ecologische verbindingszone gerealiseerd.

Slaghekke

Slaghekke is een klein terrein (0,41 hectare) in Rijssen dat al voor 1900 in gebruik is als bedrijventerrein.