Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Economisch profiel

Rijssen-Holten heeft een belangrijke streekfunctie in het westen van Twente.

De gemeente heeft een relatief groot verzorgingsgebied. De kern Rijssen is het stedelijk centrum binnen de gemeente en beschikt over een bovengemiddeld winkelaanbod. Het totale detailhandelsaanbod in de gemeente Rijssen-Holten kan zo’n 60.000 inwoners bedienen. Verder kent Rijssen-Holten een recreatieve functie door ligging bij de bossen en aan de Sallandse Heuvelrug. Er zijn verschillende hotels en campings.

Ook wanneer we kijken naar pendelstromen valt op dat de gemeente Rijssen-Holten een belangrijke streekgebonden werkfunctie heeft. De inwaartse pendelstroom overtreft de uitwaartse pendelstroom. De inwaartse pendel komt voornamelijk uit de buurgemeenten Wierden, Hellendoorn en Hof van Twente.

De gemeente Rijssen-Holten maakt deel uit van de regio Twente. Regio Twente is een functioneel samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme. Het beleid voor het thema werken is gericht op ‘versterking van duurzame werkgelegenheid in Twente’.