Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Een stap in duurzaamheid met de Ja/Ja-sticker

Gemeente Rijssen-Holten voert per 1 januari 2021 de ‘Ja/Ja’ sticker in als klimaat-maatregel. Deze beleidswijziging heeft invloed op de reclame-uitingen door bedrijven en mogelijk gevolgen voor hoe u als ondernemer uw klanten bereikt. We vinden het belangrijk om u hier op tijd over te informeren zodat u zich voor kunt bereiden.

In de raadsvergadering van 19 december 2019 is een motie aangenomen om een ‘ Ja/Ja’-sticker in te voeren. Dit heeft betrekking op de hoeveelheid reclamefolders die mensen door de brievenbus willen blijven ontvangen. Bij het huidige beleid van Rijssen-Holten ontvangen mensen alle ongeadresseerde (reclame)folders door de brievenbus, tenzij zij met een ‘ Nee/Ja‘-sticker of ‘ Nee/Nee’-sticker hebben aangegeven deze folders niet te willen ontvangen.

Bij invoering van de ‘Ja/Ja’-sticker wordt dit beleid precies omgekeerd: mensen ontvangen alleen alle ongeadresseerde (reclame)folders wanneer zij dit met een ‘ Ja/Ja’-sticker op de brievenbus aangeven. Dus wanneer ze niets op hun brievenbus plakken, ontvangen ze geen folders meer.

Dit nieuwe beleid gaat per 1 januari 2021 in.

Geen effect verspreiding huis-aan-huisbladen

Het nieuwe beleid heeft géén invloed op de verspreiding van de ‘huis-aan-huis’-bladen. Deze worden ook in de nieuwe situatie gewoon op elk adres afgeleverd, tenzij de ontvanger een ‘Nee/Nee’ sticker op de brievenbus heeft. Dit blijft dus zoals het nu ook is.

Sticker op brievenbus Drukwerk in de brievenbus
NU Nieuw beleid (uiterlijk per 01-01-2021)
Geen Alles Huis-aan-huisbladen
Nee / nee Niets Niets
Nee / Ja • Geen ongeadresseerd (reclame)drukwerk
• Wel huis-aan-huisbladen
• Geen ongeadresseerd (reclame)drukwerk
• Wel huis-aan-huisbladen
Ja / Ja N.v.t. Alles

Opmerking bij de tabel:

In alle gevallen ontvangt een huishouden vanzelfsprekend geadresseerd drukwerk (post van instanties en dienstverleners, maar ook bewust op naam aangevraagde/gekozen folders, magazines, kranten etc.).

Veel reclamefolders komen ongelezen bij het papierafval. Deze folders zijn onnodig gedrukt en verspreid en worden dus ook weer onnodig ingezameld via het oud papier.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het huidige beleid gemiddeld 33 folders per week op de deurmat vallen bij huishoudens die geen ‘Nee/Ja’- of ‘Nee/Nee’-sticker op de brievenbus hebben. Dit komt overeen met circa 34 kilo reclamedrukwerk per jaar. 50% van deze folders wordt ongelezen weggegooid en komt dus direct bij het afval.

Hoewel de productie van afval niet altijd kan worden voorkomen, past het niet in een duurzame economie om onnodig afval te produceren. Dat is verspilling van grondstoffen (ook al is dit gerecycled), hulpstoffen en energie.

Gemeente Rijssen-Holten voert de ‘Ja/Ja’-sticker in als klimaatmaatregel. Nu ontvangen mensen zonder sticker alle drukwerk. Vanaf 1 januari moet je in actie komen en bewust een ‘Ja/Ja’-sticker op de brievenbus plakken wanneer je ongeadresseerd (reclame)drukwerk wilt blijven ontvangen. Kortom, duurzaam wordt makkelijker.

Gemeente Rijssen-Holten maakt haar inwoners met de ‘Ja/Ja’-sticker en het ‘omgekeerde brievenbus beleid’ bewust van de mogelijkheid om bij te dragen aan de vermindering van papierverspilling en de verbetering van het klimaat.

Gemeente Rijssen-Holten besteedt bij de bewustwordingscampagne over afval die medio 2020 start ook aandacht aan de hoeveelheid oud papier en karton (OPK). Vanzelfsprekend willen wij dat huishoudens zoveel mogelijk OPK gescheiden houden van het restafval. Maar de hoeveelheid OPK-afval kan worden terug gedrongen door mensen bewust te laten kiezen voor digitaal drukwerk (reclamefolders, magazines, kranten etc.).

Vooruitlopend op de invoering van de ‘Ja/Ja’-sticker wijst gemeente Rijssen-Holten haar inwoners op de mogelijkheid om reclamefolders voortaan digitaal op bijvoorbeeld hun smartphone of tablet te ontvangen. Hiervoor kunnen mensen zich aanmelden via www.reclamefolder.nl.

Mensen hebben daarnaast nog de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen de folders die ze wel of juist niet door de brievenbus willen ontvangen via de website www.kiesjefolders.nl. Wanneer mensen op deze site aanvinken dat zij reclame van het betreffende bedrijf op de deurmat willen ontvangen, zal dit als geadresseerd drukwerk bij hen in de brievenbus komen.

Wanneer inwoners van Rijssen-Holten niets doen óf er bewust voor kiezen om geen ongeadresseerd (reclame)drukwerk in de brievenbus meer te ontvangen, kunt u deze groep mensen niet meer bereiken met uw ongeadresseerde reclame.

Veel ondernemers communiceren al met hun klanten via digitale nieuwsbrieven of met behulp van sociale media zoals Facebook of Instagram. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale reclamefolders. Het voordeel van digitale communicatie is dat ondernemers hun klanten snel en doelgericht kunnen bereiken via smartphone, tablet of pc.

In de nieuwe situatie blijven alle opties voor ondernemers om reclame te maken open en worden papieren (reclame)folders niet verboden. Vanzelfsprekend hopen wij dat u onze visie op de productie van overbodig/ongelezen papieren reclamedrukwerk deelt en dat u ons meehelpt om gezamenlijk de hoeveelheid papierafval terug te dringen.

Gemeente Rijssen-Holten vindt het belangrijk om u als ondernemer hierover nu reeds in te lichten zodat u hierop tijdig kunt anticiperen.

Vanzelfsprekend hopen wij dat u onze visie op de productie van overbodig papieren reclamedruk werk deelt en dat u ons meehelpt om gezamenlijk de hoeveelheid papierafval terug te dringen.

Tot 11 september 2020 is er gelegenheid geweest om reacties op dit gewijzigde bezorgingsbeleid in te dienen. Hier is 1 reactie op binnengekomen. Met deze partij zijn wij in contact getreden.

Heeft u nog vragen over de invoering van de Ja-Ja sticker? Stel deze dan per mail via ondernemer@rijssen-holten.nl.