Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u tijdens een evenement of bijeenkomst zwakalcoholhoudende drank schenken, dan vraagt u een ontheffing aan (Alcoholwet).

Met een ontheffing hebt u toestemming om tijdelijk alcohol te schenken. Per evenement kunt u een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar. Voor instellingen (iedereen die een inschrijving heeft in het handelsregister) geldt dat zij maximaal 3 ontheffingen per kalenderjaar kunnen krijgen (bijeenkomsten).  

Let op:
Vraagt u een evenementenvergunning aan, dan hoeft u geen aparte aanvraag voor een ontheffing Alcoholwet in te dienen. Deze ontheffing is verwerkt in de aanvraag voor de vergunning.

Ontheffing aanvragen

Is er sprake van een evenement, dan kost deze ontheffing niets.
Is er sprake van een bijeenkomst, dan zijn de kosten voor deze ontheffing € 34,90.

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan personen jonger dan 18 jaar
  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%)
  • Uw instelling staat ingeschreven in het handelsregister
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
    • minimaal 21 jaar oud is
    • niet van slecht gedrag is
    • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne

Iedereen (dus ook een niet-horecaondernemer) kan een ontheffing aanvragen als het gaat om een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. U kunt de ontheffing aanvragen voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. De verantwoordelijke (leidinggevende) heeft een Verklaring Sociale Hygiëne.

U heeft geen ontheffing nodig bij een besloten feestje, zoals bijvoorbeeld een buurtfeestje.

De aanvraag dient u minimaal 3 weken voor de bijzondere gelegenheid in.