Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Duurzaam ondernemen

Als ondernemer kunt u bij verschillende instanties terecht voor informatie of ondersteuning op het gebied van duurzaam ondernemen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) helpt bedrijven op weg om duurzaam, innovatief en internationaal te ondernemen. RvO is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat het duurzaamheidsbeleid voor Nederland ontwikkelt en uitwerkt. U kunt bij RvO terecht voor financieringen (onder andere fiscale maatregelen en subsidiemaatregelen), advies en voor netwerken.

Wilt u snel weten of voor uw milieuvriendelijke of energiebesparende investering in een bedrijfsmiddel fiscaal voordeel te verkrijgen is? Zoek hier op trefwoord in de Energielijst en Milieulijst 2020.
Speciaal voor de opwekking van duurzame energie is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze subsidie geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure.

Ondernemersplein

Op initiatief van de rijksoverheid hebben diverse landelijke instanties zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor het wegverkeer, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Sociale Zaken met elkaar een digitaal bedrijvenloket ingericht voor (startende) ondernemers: Ondernemersplein.nl. U vindt daar alle informatie over duurzaam ondernemen, van duurzame bedrijfsvoering en bebouwing tot en met informatie over financieringen en subsidies.

Duurzaam dak – Provincie Overijssel

Wilt u uw bestaande dak verduurzamen (denk aan isolatie, groen dak/sedumdak of zonnepanelen) dan zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Op de website van de provincie  vindt u meer informatie.

Heeft u een relatief groot dakoppervlak? Denkt u dan ook eens na over het beschikbaar stellen van uw dak voor zonnepanelen voor derden? Uiteraard tegen aantrekkelijke afspraken waar zowel u als de afnemer voordeel bij hebben.

Sanering van asbestdaken

Specifiek voor de sanering van asbestdaken is de lokale vierkantemeterbijdrageregeling van toepassing. Deze geldt voor alle situaties waarbij de verwijdering van een asbestdak niet onder de ‘Doe-het-zelf’ regeling valt (waaronder ondernemers, verenigingen en stichtingen). Voor iedereen die de sanering laat uitvoeren door professionele asbestverwijderingsbedrijven. De vergoeding bedraagt € 2,50 per m2.