Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energiekostenvergoeding verenigingen en organisaties

Verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn een belangrijk onderdeel van onze lokale samenleving. Wij willen organisaties helpen die het door hoge energiekosten financieel moeilijk hebben.

Had uw vereniging of organisatie ook in 2023 te maken met hoge energiekosten? Dan kunt u hier misschien subsidie voor krijgen door de Energiekostenvergoeding verenigingen en organisaties aan te vragen. Dit is een subsidieregeling die wij hebben opgesteld voor non-profitorganisaties.

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

Misschien heeft uw organisatie recht op een vergoeding voor uw energiekosten. Om in aanmerking te komen moet uw organisatie:

 • een rechtspersoonlijkheid hebben;
 • gevestigd en werkzaam zijn in de gemeente Rijssen-Holten;
 • een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap;
 • geen commercieel doel of belang hebben;

Deelt u een gebouw met andere verenigingen of organisaties?

Dan kunt u de vergoeding niet aanvragen. Uw verhuurder kan dat misschien wel. Uw verhuurder is verplicht deze vergoeding met u te delen.

Beoordeling en hoogte bijdrage

De vergoeding is geen vast bedrag. Wij berekenen uw energiekostenvergoeding op basis van de volgende punten:

 • De gemiddelde energiekosten die u in 2020 en 2021 betaalde.
 • Eventuele bijdragen die u eerder kreeg voor de energiekosten op basis van:
  • De energiebijdrage voor verenigingen en organisaties;
  • De landelijke TEK-regeling.

Meer informatie hierover vindt u bij de toelichting van het rekenvoorbeeld.

U kunt de Energiekostenvergoeding verenigingen en organisaties aanvragen tot en met 30 juni 2024 . U vraagt deze vergoeding aan via het online formulier. Om vergoeding aan te kunnen vragen heeft u eHerkenning nodig. Heeft u geen eHerkenning? Neem dan contact met ons op via (0548) 85 48 54. Wij helpen u graag verder met het invullen van het aanvraagformulier.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag? 

 • eHerkenning;
 • De jaarafrekeningen die u heeft gekregen en betaald in 2020, 2021 en 2023;
 • De maandelijkse voorschotten die u heeft betaald in 2020, 2021 en 2023.

Termijn

Wij handelen uw aanvraag binnen 8 weken af.

Heeft u ook de TEK-regeling aangevraagd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet eerder afhandelen dan wanneer u hier de definitieve beschikking heeft gekregen. De afhandelingstermijn kan dan langer dan 8 weken duren.

Controle met steekproeven

Wij werken op basis van vertrouwen. Daarom controleren wij niet alle aanvragen, maar doen we steekproeven. Als u onder de steekproef valt krijgt u binnen 5 werkdagen na uw aanvraag bericht. Wij vragen u dan om de maandelijkse voorschotten en de jaarafrekeningen die u nodig had voor de berekening bij de aanvraag aan ons door te geven. Dit noemen we bewijsstukken.

Energiekosten 2020: € 10.000,-
Energiekosten 2021: € 20.000,-
Totaal 2020 en 2021: € 30.000,-
Gemiddelde kosten per jaar: € 15.000,-
Energiekosten 2023: € 40.000,-
Vergoeding = kosten 2023 -/- gemiddelde kosten 2020-2021 € 25.000,- 

Maximale bijdrage energiekosten 2023: € 40.000 – € 15.000 = € 25.000,-

Heeft u de energiebijdrage voor verenigingen en organisaties of een bijdrage vanuit de TEK-regeling gekregen? Dan halen wij het deel dat u over 2023 heeft gekregen af van de bijdrage die u dit jaar krijgt voor de energiekostenvergoeding 2023.

Uitleg berekening energiekostenvergoeding

 1. We nemen het gemiddelde van uw werkelijke energiekosten van 2020 en 2021. Dit noemen we de norm.
 2. Het verschil tussen deze norm en de werkelijke energiekosten over 2023 gebruiken wij om uw vergoeding te berekenen.
 3. Voor de bijdrage voor de energiekosten 2023 houden wij rekening met eventueel eerder ontvangen bijdragen uit de vergoeding 2022 en 2023. Het deel van deze bijdrage dat u voor 2023 kreeg, halen wij af van het bedrag dat u bij deze aanvraag krijgt.
 4. De energiekostenvergoedingen over 2023 kennen we definitief toe. Deze stellen we niet achteraf vast.
 5. Heeft uw organisatie gebruikgemaakt van de TEK-regeling? Dan halen wij het bedrag dat u hiervoor kreeg af van het bedrag dat u van ons krijgt.

Wat verstaan we onder “hoeveel energiekosten heeft u betaald in 2020, 2021 en 2023?”

Hiermee bedoelen we de definitieve energiekosten die u in dat jaar betaald heeft. De definitieve energiekosten zijn uw maandelijkse voorschotten over het hele jaar en het bedrag dat u betaalt of terugkrijgt bij de jaarafrekening die u krijgt in datzelfde jaar. Krijgt u geld terug? Haal dit bedrag dan van de definitieve energiekosten af. Moet u geld bijbetalen? Dan telt u dat bedrag er bij op.

Hieronder vindt u voorbeelden van hoe u de definitieve energiekosten berekent met de maandelijkse voorschotten en de jaarafrekening.

Rekenvoorbeeld energiekosten 2020

Maandelijks voorschot € 100,-
Totale kosten januari tot en met december € 1.200,-
Bedrag teruggekregen bij de jaarafrekening ontvangen in 2020 € 200,-
Definitieve energiekosten 2020 € 1.000,-

Rekenvoorbeeld energiekosten 2021

Maandelijks voorschot januari tot en met juni € 200,-
Totale kosten juli tot en met december € 400,-
Totale kosten januari tot en met december € 3.600,-
Bedrag betaald bij de jaarafrekening ontvangen in 2021 € 500,-
Definitieve energiekosten 2021 € 4.100,-

Rekenvoorbeeld energiekosten 2023

Maandelijks voorschot € 500,-
Totale kosten januari tot en met december € 6.000,-
Bedrag betaald bij de jaarafrekening ontvangen in 2023 € 100,-
Definitieve energiekosten 2023 € 6.100,-

Mijn organisatie huurt een ruimte (in een multifunctioneel gebouw bijvoorbeeld) en krijgt de energielasten doorbelast. Komen wij dan wel voor de energiekostenvergoeding in aanmerking?

De verhuurder komt in dit geval voor de energiekostenvergoeding in aanmerking en moet de aanvraag doen. Uw verhuurder is verplicht deze vergoeding met u te verrekenen.

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact met ons op.