Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energiekostenvergoeding verenigingen en organisaties

Zijn de energiekosten gestegen in 2022? Als gemeente willen wij organisaties ondersteunen die financieel in de knel dreigen te raken.

Hiervoor hebben wij als gemeente een subsidieregeling energiekostenvergoeding voor non-profitorganisaties. Het is een regeling en een aanvulling op de landelijke tegemoetkoming energiekosten, de (TEK)-regeling.

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

Misschien heeft uw organisatie recht op een vergoeding voor uw energiekosten. Om in aanmerking te komen moet uw organisatie:

 • een rechtspersoonlijkheid hebben;
 • gevestigd en werkzaam zijn in de gemeente Rijssen-Holten;
 • een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap;
 • geen commercieel doel/belang hebben;
 • niet uitgesloten zijn op grond van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten 2016.

Maakt u gebruik van een multifunctionele accommodatie?

Dan komt u niet in aanmerking voor de vergoeding. Uw verhuurder komt mogelijk wel in aanmerking voor deze vergoeding. Uw verhuurder is verplicht deze vergoeding met u te delen.

Beoordeling en hoogte bijdrage

Hoe bepalen wij of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog de vergoeding is? De vergoeding is geen vast bedrag en wordt als volgt berekend:

 1. We nemen het gemiddelde van uw werkelijke energiekosten van 2020 en 2021 (norm);
 2. Voor het verschil tussen deze norm en de werkelijke energiekosten over 2022 komt u voor een vergoeding in aanmerking;
 3. De compensatie voor de energiekosten 2023 is de helft van de berekende vergoeding voor 2022. Wij houden dus geen rekening met de werkelijke energielasten in 2023;
 4. De energiekostenvergoedingen over 2022 en 2023 kennen we definitief toe. Deze stellen we niet achteraf vast.
 5. Als uw organisatie in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit een voorliggende voorziening (zoals de TEK-regeling) dan halen we dat bedrag af van de gemeentelijke vergoeding;
 6. Als uw organisatie gebruik kan maken van een voorliggende voorziening (zoals de TEK-regeling), dan ontvangt u van ons eerst een voorschot van 75%. Zodra u de definitieve toekenning van de voorliggende voorziening heeft ontvangen, stellen wij de hoogte van de gemeentelijke bijdrage definitief vast.

U vraagt deze vergoeding aan via het online formulier. Om deze aanvraag in te kunnen dienen heeft u eHerkenning nodig. Heeft u geen eHerkenning, neem dan contact op met (0548) 85 48 54 of gemeente@rijssen-holten.nl.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag? 

 • eHerkenning;
 • Jaarafrekeningen voor energie die betrekking hebben over 2020, 2021 en 2022;
 • Betaalde voorschotten voor energie die betrekking hebben over 2020, 2021 en 2022.

Termijn

Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Controle

We controleren de aanvragen. Mogelijk vragen we u om aanvullende informatie. Blijkt dat de door u ingevulde gegevens niet kloppen, dan herzien wij het toegekende subsidie.

Energiekosten 2020: € 10.000,-
Energiekosten 2021: € 15.000,-
Totaal 2020 en 2021: € 25.000,-
Gemiddelde kosten per jaar: € 12.500,-
Energiekosten 2022: € 25.000,-
Vergoeding = kosten 2022 -/- gemiddelde kosten 2020-2021 € 12.500,- 

 

Bijdrage energiekosten 2022 € 25.000 – € 12.500 = € 12.500,-
Bijdrage energiekosten 2023 € 12.500, x 50% = € 6.250,-
Totale bijdrage € 12.500,- +€ 6.250,- = € 18.250,-

Wanneer u een bijdrage heeft ontvangen vanuit de TEK-regeling, dan wordt deze bijdrage over de maanden tot en met juni 2023 in mindering gebracht.

Wanneer u wel recht heeft op de TEK-regeling, maar nog niet heeft aangevraagd, ontvangt u 75% aan voorschot. € 18.250,- x 75% = € 13.687,50

Moet ik een aanvraag via de landelijke TEK-regeling doen?

Om in aanmerking te komen voor 100% subsidie voor de gemeentelijke energiekostenvergoeding, is het verplicht om ook een TEK-regeling aan te vragen. De TEK-regeling kan tegelijkertijd aangevraagd worden met de gemeentelijke energiekostenvergoeding. Als u wel in aanmerking komt voor de TEK-regeling, maar besluit die niet aan te vragen, dan verstrekken wij maximaal 75% van de gemeentelijke energiekostenvergoeding. Een aanvraag voor de TEK-regeling kunt u doen via de website van RVO.

Tot wanneer kunt u de TEK-regeling aanvragen?

U kunt de TEK-regeling aanvragen tot 2 oktober 2023, 17:00 uur.

Wat verstaat de TEK-regeling onder omzet voor verenigingen en organisaties?

Een overzicht waarop is vermeld wat er over een bepaalde periode is binnengekomen en wat er is uitgegeven.

Wat verstaan we onder “hoeveel energiekosten heeft u betaald in 2020, 2021 en 2022?”

Hiermee wordt bedoeld de daadwerkelijk betaalde voorschotten in dat jaar per maand én de in dat jaar ontvangen jaarafrekening.

Mijn organisatie huurt een ruimte (in een multifunctioneel gebouw bijvoorbeeld) en krijgt de energielasten doorbelast. Komen wij dan wel voor de energiekostenvergoeding in aanmerking?

De verhuurder komt in dit geval voor de energiekostenvergoeding in aanmerking en moet de aanvraag indienen. Uw verhuurder is verplicht deze vergoeding met u te verrekenen.

Heeft uw vragen over de regeling?

Neem dan contact op via gemeente@rijssen-holten.nl of via (0548) 85 48 54.