Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Loonkostensubsidie

Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt. Het gaat om werknemers met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn.
Werkt er een jongere in uw bedrijf die door een beperking niet het minimumloon kan verdienen? Ook voor die werknemer kunt u loonkostensubsidie aanvragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De gemeente bepaalt de loonwaarde.

Aanvragen

Neem contact met ons op via (0548) 854 854 om de loonkostensubsidie aan te vragen.

  • De werknemer heeft een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of IOAW-uitkering.
  • De werknemer woont in Rijssen-Holten.
  • De werkgever heeft niet binnen 12 maanden dezelfde aanvraag gedaan.
  • Vraagt u subsidie aan voor een jongere? Doe dit binnen 6 maanden nadat de jongere geen onderwijs meer volgt. Dit kan voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO zijn.