Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reclamebelasting

De gemeente heft reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het gaat om aankondigingen in letters, symbolen, logo’s, kleuren, een combinatie daarvan, of een reclamevoorwerp. In Rijssen-Holten heffen we verschillende vormen van reclamebelasting voor de centrumgebieden en bedrijventerreinen in Holten.

Reclamebelasting centrumgebieden

De reclamebelasting is op initiatief van de ondernemersverenigingen, verenigt in de Stichting Ondernemersfonds (stOf), ingevoerd om de economische positie van de centrumgebieden te versterken. De opbrengst keren we als subsidie uit aan de stichting. De stichting gebruikt de subsidie voor activiteiten en evenementen om het verblijfs- en ondernemersklimaat te versterken. Wij heffen de reclamebelasting centrumgebieden in die gebieden die de stichting heeft aangewezen in de kern van Rijssen en in de kern van Holten. Dat zijn de gebieden waar activiteiten worden georganiseerd.

Reclamebelasting bedrijventerreinen Holten

De reclamebelasting is op initiatief van de ondernemersvereniging Holtense Industrie Groep (HIG). De opbrengst keren we als subsidie uit aan de Stichting Ondernemersfonds Holtense Bedrijventerreinen (SOHB) voor de beveiliging van de bedrijventerreinen met cameratoezicht. De reclamebelasting bedrijventerreinen heffen we op de door de SOHB aangewezen bedrijventerreinen in Holten. De opbrengst wordt in deze gebieden gebruik voor de realisatie van cameratoezicht.

Wilt u ook een creatief idee inbrengen voor een actie of een evenement in de centrumgebieden van Rijssen of Holten? Zowel als lid of als niet-lid van een ondernemersvereniging? Neem dan contact op met de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds, Obbe Meijer, 06 53 14 48 46.

De reclamebelasting centrumgebieden 2024 bedraagt 0,2300% van de waarde van de vestiging.  De reclamebelasting bedrijventerreinen Holten 2024 bedraagt 0,0918% van de waarde van de vestiging, met een minimumbedrag van € 150,- per vestiging.

De stichtingen bepalen hun activiteiten en vertalen deze jaarlijks in een begroting. Wij gebruiken de begrotingen van stichtingen om de hoogte van de reclamebelasting te bepalen. Wij ondersteunen de stichtingen door een subsidie uit te keren.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Dit kan alleen schriftelijk. Digitaal bezwaar maken tegen de reclamebelasting is niet mogelijk. Het bezwaarschrift stuurt u naar de gemeente Rijssen-Holten, ter attentie van de heffingsambtenaar, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanslag?

Neem dan contact op met een van de medewerkers van Belastingen via (0548) 85 48 05 of stuur een e-mail naar belastingen@rijssen-holten.nl.

Heeft u inhoudelijke vragen?

Voor Stichting Ondernemersfonds (stOf) neemt u contact op met de voorzitter, Obbe Meijer, 06 53 14 48 46. Voor Stichting Ondernemersfonds Holtense Bedrijventerreinen (SOBH) kunt u kijken op www.sohb.nl.

Wilt u meer informatie over het cameratoezicht?

Voor vragen over het cameratoezicht op de bedrijventerreinen in Holten kunt u terecht bij de Stichting Ondernemersfonds Holtense Bedrijventerreinen (SOBH).