Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reclamebelasting

De gemeente heft reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit doen wij op basis van artikel 227 van de Gemeentewet. Het gaat om aankondigingen in letters, symbolen, logo’s, kleuren, een combinatie daarvan, of een reclamevoorwerp. In Rijssen-Holten heffen we verschillende vormen van reclamebelasting voor de centrumgebieden en bedrijventerreinen in Holten.

Reclamebelasting centrumgebieden

De reclamebelasting centrumgebieden 2023 bedraagt 0,2261% van de waarde van de vestiging. 

De reclamebelasting is op initiatief van de ondernemersverenigingen ingevoerd om de economische positie van de centrumgebieden te versterken. De opbrengst keren we als subsidie uit aan de Stichting Ondernemersfonds. De stichting gebruikt de subsidie voor activiteiten en evenementen om het verblijfs- en ondernemersklimaat te versterken.

Reclamebelasting bedrijventerreinen Holten

De reclamebelasting bedrijventerreinen Holten 2023 bedraagt 0,1% van de waarde van de vestiging, met een minimumbedrag van € 150,- per vestiging.

De reclamebelasting is op initiatief van de ondernemersvereniging Holtense Industrie Groep (HIG). De opbrengst keren we als subsidie uit aan de Stichting Ondernemersfonds Holtense Bedrijventerreinen (SOHB) voor de beveiliging van de bedrijventerreinen met cameratoezicht.

Wij heffen de reclamebelasting centrumgebieden in de door de ondernemersverenigingen aangewezen gebieden in de kern van Rijssen en de kern van Holten. Dat zijn de gebieden waar activiteiten worden georganiseerd.

De reclamebelasting bedrijventerreinen heffen we op de aangewezen bedrijventerreinen in Holten. De opbrengst wordt in deze gebieden gebruik voor cameratoezicht.

Wilt u ook een creatief idee inbrengen voor een actie of een evenement in de centrumgebieden van Rijssen of Holten? Zowel als lid of als niet-lid van een ondernemersvereniging? Neem dan contact op met de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds, Alouis Nijhof, via 06 5518 3639.

Voor vragen over het cameratoezicht op de bedrijventerreinen in Holten kunt u terecht bij de Stichting Ondernemersfonds Holtense Bedrijventerreinen of bij Vera Hakenberg.

Wij gebruiken de begrotingen van de stichtingen om de hoogte van de reclamebelasting te bepalen. De gemeente ondersteunt de stichtingen door de belasting te heffen en als subsidie uit te keren.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Dit kan alleen schriftelijk. Digitaal bezwaar maken tegen de reclamebelasting is niet mogelijk. Het bezwaarschrift stuurt u naar de gemeente Rijssen-Holten, ter attentie van de heffingsambtenaar, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. 

We helpen u graag verder. Bel hiervoor met een van de medewerkers van Belastingen via (0548) 854 805 of stuur een e-mail naar belastingen@rijssen-holten.nl.