Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie gevelverfraaiing centrum Holten

Naast een aantrekkelijke openbare ruimte in het centrum van Holten is het ook belangrijk om aantrekkelijke bebouwing met kwaliteit te hebben. Samen zorgen zij voor een prettig en duurzaam centrumgebied. Wij willen de ruimtelijke kwaliteit in het centrum van Holten verbeteren door eigenaren / ondernemers te stimuleren hun panden aan te pakken en hun gevel te verfraaien. Hiervoor is de subsidie gevelverfraaiing centrum Holten ingesteld.

Voorwaarden

Vraag de subsidie aan als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U laat de voorgevel van uw pand aanpassen 
  • Uw pand ligt aan de Dorpsstraat (tussen Larenseweg en Kolweg), Smidsbelt of Zwartepad

Uw pand valt dan namelijk binnen het aangewezen kernwinkelgebied.

Welke documenten hebt u nodig bij de aanvraag? 

  • Bouwkundige tekening 
  • Offertes 
  • Begroting 

U krijgt binnen 8 weken een reactie van ons of u de voorlopige subsidie krijgt toegekend. Nadat u de gevel hebt aangepast, meldt u dit en voegt u de factuur of het betaalbewijs toe. Daarna ontvangt u de subsidie binnen 8 weken op uw bankrekening.