Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie voor groen- en watermaatregelen voor ondernemers

In onze omgeving is steeds meer bebouwing en verharding. De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar. Lange warme en droge periodes kunnen leiden tot hittestress en hevige stortbuien kunnen zorgen voor wateroverlast, vooral in de bebouwde kom.

Het is belangrijk om met elkaar hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Zelf nemen we maatregelen in de openbare ruimte, maar die ruimte is maar een klein deel van onze totale buitenruimte. U kunt ook actie ondernemen om beter om te gaan met hitte en water. Wij ondersteunen u hierbij met subsidies.

Subsidie voor een groen dak of groene gevel

U kunt subsidie krijgen voor:

 • Een groen dak
 • Een groene gevel

Hiervoor hebben wij eerst een inrichtingsplan nodig. Als wij uw plan goedkeuren, dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een inrichtingsplan ingediend en u heeft van ons de bevestiging dat wij uw plan hebben goedgekeurd. Na deze goedkeuring vraagt u subsidie aan.

Groen dak

 • U krijgt subsidie voor een groen dak van minimaal 6 m².
 • Als het dak tot en met 49 liter water per m² kan opvangen op eigen terrein, krijgt u maximaal € 20,- per m².
 • Als het dak vanaf 50 liter water per m² kan opvangen op eigen terrein, krijgt u maximaal € 30,- per m².
 • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten, met een maximum van € 25.000,-.
 • Het dak voldoet aan de technische richtlijnen NTA8292 en/of de VBB-FLL groendaken.
 • Een groen dak is opgebouwd uit lagen: een water-/wortelkerende laag, drainagelaag (waterafvoer), substraatlaag (voedingsbodem) met daarin de vegetatie (beplanting).
 • U mag een deel van de opslag van 50 liter per m² op het eigen perceel aanleggen, bijvoorbeeld met een infiltratievoorziening.
 • U toont vooraf in een inrichtingsplan aan hoe het groene dak er uit komt te zien. Let er op dat de constructie van het dak de zwaardere daklast aankan. Verzwaart u de constructie? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.
 • U ontvangt de subsidie binnen 6 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U laat het groene dak minimaal 5 jaar liggen. B

ij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon. Voor daken met een opvang van 50 liter water of meer per m² staat daarop duidelijk aangegeven wat het waterbergend vermogen is.
 • Afhankelijk van uw situatie: een inrichtingsplan als u het water ergens anders op uw perceel opvangt.

Een groene gevel

 • U krijgt subsidie voor een groene gevel met beplanting op de begane grond.
 • U ontvangt 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €5.000,-.
 • U toont vooraf in een inrichtingsplan aan om welke gevel het gaat en welke constructie u gebruikt. Plaatst u een aparte constructie voor de planten, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.
 • U ontvangt de subsidie binnen 6 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U laat de groene gevel minimaal 5 jaar zitten.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon

U mag zowel subsidie voor een groen dak als voor een groene gevel aanvragen.

 • De aanvrager is eigenaar van het pand of het perceel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Het gebouw en/of het perceel ligt in Rijssen-Holten.
 • De hoogte van de subsidie volgt uit de facturen of aankoopbonnen.
 • Het combineren en stapelen van subsidies van de gemeente of het waterschap is niet toegestaan.
 • Wij controleren via steekproeven of wij de subsidie terecht hebben verstrekt. Als wij bij u op het perceel willen kijken, nemen wij contact met u op.
 • Als uit controle blijkt dat de maatregel waarvoor u subsidie heeft ontvangen niet (helemaal) volgens de aanvraag is aangelegd, kunnen wij de toegekende subsidie intrekken. Dit betekent dan dat u het subsidiebedrag terug moet betalen.
 • We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als blijkt dat het beschikbare budget op is, dan vermelden we dit op de website.