Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Wanneer u als zelfstandig ondernemer stopt met uw bedrijf, kunt u uw inkomen aanvullen met de IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. U vraagt deze uitkering aan bij de gemeente. Belangrijk: doe dit voordat u stopt met uw bedrijf.

Neem contact met ons op om de uitkering aan te vragen. U heeft hiervoor nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van uw woonsituatie;
 • bankafschriften van de afgelopen 3 maanden;
 • uw boekhouding van de laatste 3 jaar.

Doe uw aanvraag maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf. De uitkering krijgt u ingaande de datum dat u stopt.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van voormalig zelfstandig ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

 • uw inkomen;
 • het inkomen van uw partner;
 • uw eigen vermogen;
 • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd.

Als u met meer mensen in huis woont is uw uitkering lager. U kunt dan de kosten voor levensonderhoud namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • U stopt binnen uiterlijk 1,5 jaar na de toekenning van de IOAZ-uitkering met uw onderneming.
 • Uw bedrijf voldeed elk jaar aan het urencriterium van de belastingdienst.
 • De winst van uw bedrijf was de laatste 3 jaar lager dan € 27.493,- bruto per jaar.
 • U verwacht dat uw inkomen in de toekomst lager is dan € 31.829,- bruto per jaar.
 • U werkte minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland, of de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.